Level 5 Level 7
Level 6

De ruimte 1


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Waar ga je naartoe?
Où vas tu?
Ik ga met vakantie.
Je vais en vacances.
Waar komt ze oorspronkelijk vandaan?
D'où vient-elle originellement?
Uit Spanje.
D'Espagne.
Uit Griekenland.
De Grèce.
Uit de Verenigde Staten.
Des Etats-Unis.
Waar ga je naartoe met vakantie?
Où vas-tu en vacances?
Ik dacht misschien naar het zuiden.
Je pensais peut-être vers le sud.
Of naar het noorden.
Ou vers le nord.
Ik wil naar het westen.
Je veux aller vers l'ouest.
Ze komen uit het oosten.
Ils viennent de l'est.
Mooi land!
Beau pays!
Ik woon in het centrum.
J'habite dans le centre.
Vlakbij de beurs.
Près de la bourse.
Ik blijf in België.
Je reste en Belgique.
O, wat interessant!
Oh, comme c'est intéressant!