Level 43 Level 45
Level 44

Κατάληξη -dikten başka


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Çocuk yemeğini yemedikten başka sütünü de içmedi.
Το παιδί όχι μόνο δεν έφαγε το φαγητό του, αλλά δεν ήπιε ούτε το γάλα του.
Güzel olduktan başka, karakteri de yumuşaktır.
Όχι μόνο είναι ωραία, αλλά έχει και ήπιο χαρακτήρα
Türkce öğrendikten başka, üstelik Almanca da öğrendim.
Όχι μόνο έμαθα Τούρκικα, αλλά επιπλέον έμαθα και Γερμανικά.