Level 12 Level 14
Level 13

Ngā whakahau / Giving orders II


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kaua e titiro mai!
Don't look here!
Kaua e titiro atu!
Don't look over there!
Kaua e haere mai!
Don't come here!
Kaua e haere atu!
Don't go away!
Kaua e haere!
Don't go!
Kaua e maranga!
Don't get up!
Kaua e whakarongo!
Don't listen!
Kaua e hoihoi!
Don't be noisy!
Kaua e tatari!
Don't wait!
Kaua e pātai ki a ia!
Don't ask him (or her)!
Kaua e whakarongo ki tēnei waiata!
Don't listen to this song!
Kaua e titiro ki te karoro!
Don't look at the seagull!
Kaua e tū!
Don't stand up!
Kaua e noho!
Don't sit down!
Kaua e moe!
Don't sleep!
Kaua e oho!
Don't wake up!
Kaua e oma!
Don't run!
Kaua e karo!
Don't dodge!
Kaua e inu!
Don't drink!
Kaua e kai!
Don't eat!
Kaua e unuhia ō hū!
Don't take off your shoes!
Kaua e katia te kūaha!
Don't close the door!
Kaua e huakina te matapihi!
Don't open the window!
Kaua e kainga ō tōhi!
Don't eat your pieces of toast!
Kaua e tikina mai te māripi rā!
Don't fetch me that knife over there!
Kaua e inumia tō waireka!
Don't drink your cordial!
Kaua e tirohia ēnei whakaahua!
Don't look at these photos!
Kaua e whāia te mātauranga!
Don't pursue knowledge!
Kaua e puritia taku ringa!
Don't hold my hand!
Kaua e haria ngā rīwai ki te marae!
Don't take the potatoes to the marae!
Kaua e tahia te papa!
Don't sweep the floor!
Kaua e katia tō waha!
Don't shut your mouth!
Kaua e whakapaitia tō moenga!
Don't make your bed!
Kaua e tangohia tō pōtae!
Don't take off your hat!
Kaua e hopukina te poro!
Don't catch the ball!
Kaua e patua te rango!
Don't kill the fly!