Level 6 Level 8
Level 7

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waiter
cambrer
waitress
cambrera
tired
cansat
meeting
reunió
a book
un llibre
a coin
una moneda
a credit card
una targeta de crèdit
a diary
una agenda
a dictionary
un diccionari
a file
un arxiu, un arxivador
glasses
ulleres
headphones
auriculars
an identity card
un DNI
an iPod
un iPod
a key
una clau
a laptop
un portàtil
a magazine
una revista
a mobile
un mòbil
a newspaper
un diari
a pen
un boli
a pencil
un llapis
a photo
una foto
a piece of paper
un full de paper
a purse
un moneder
scissors
tisores
a stamp
un segell
sunglasses
ulleres de sol
a ticket
un bitllet (de tren, d'avió)
a tissue
un mocador de paper
an umbrella
un paraigües
a wallet
una cartera (per bitllets, targetes)
a watch
un rellotge