Level 12 Level 14
Level 13

Unit 11


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
backpack
n seljakott
carry
v kandma
climb
v ronima
colourful
adj värvikas, kirev
cruise
n kruiis
do the washing
v pesu pesema
drop
v pillama
due
adj tähtaeg
fall
v kukkuma
fields
pl n põllud
folk song
n rahvalaul
freedom
n vabadus
frightened
adj ehmunud, hirmunud
future
n tulevik
grow up
v suureks saama
harmony
n harmoonia
hat
n müts
hire
v palkama
hospitality
n külalislahkus
human
adj inimlik
jacket
n jakk
kiss
v suudlema
passers-by
pl n möödujad
pay rise
n palgatõus
peaceful
adj rahulik
perfect
adj täiuslik
picnic
n piknik
plan
v planeerima
pyramids
pl n püramiidid
retire
v pensionile jääma
safari
n safari
sign
n silt, märk
simple
adj lihtne
smile
v naeratama
sneeze
v aevastama
soon
adv varsti
storm
n torm
stressful
adj stressirohke
suitcase
n kohver
supper
n ööoode
thunder
n kõu
Wales
n Wales
walking stick
n jalutuskepp
website
n veebilehekülg
woods
pl n metsad