Level 6 Level 8
Level 7

Unit 6


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advice
n nõuanne
again
adv jälle
annoyed
adj pahane, häiritud
any more
adv mitte enam
arrive
v saabuma
artistic
adj kunstipärane
ask
v küsima
award
n auhind, autasu
before
prep enne
begin
v alustama
behaviour
n käitumine
best friend
n parim sõber
billionaire
n miljardär
boat
n paat
bored
adj tüdinud
born
v pp sündinud
breakfast
n hommikusöök
businessman
n ärimees
catch
v püüdma
century
n sajand
charity
n heategevus
childhood
n lapsepõlv
Christmas
n jõulud
clean
v koristama
clever
adj nutikas
coal mine
n söekaevandus
company
n ettevõte
dad
n issi
date
n kuupäev
daughters
pl n tütred
designer
n disainer
die
v surema
dollars
pl n dollarid
drama
n draama
dyslexic
n düslektik
emails
pl n e-kirjad
enough
adv piisavalt
entrepreneur
n ettevõtja
everything
pron kõik
everywhere
adv kõikjal, igal pool
exam
n eksam
excited
adj põnevil
exclaim
v hüüatama
export
v eksportima
fashion show
n moedemonstratsioon
film
n film
first
esimene
fish
n kala(d)
fisherman
n kalamees
football team
n jalgpallimeeskond
friend
n sõber
full
adj täis
funny
adj naljakas
gentleman
n härrasmees
give
v andma
great-grandparents
vana-vanavanemad
help
v aitama
interview
v intervjueerima
last night
eelmine õhtu
last year
eelmine aasta
late
adj hilja
laugh
v naerma
leave
v lahkuma
lecture
n loeng
local
adj kohalik
longer
adj kauem
lose
v kaotama
lottery
n loterii
lots (of sth)
pl n palju (midagi)
make
v tegema
marathon
n maraton
match
n mäng
matter
v tähtis olema
millionaire
n miljonär
minutes
pl n minutid
month
n kuu (aastas)
move
v kolima
much
det palju (loendamatute sõnadega)
nationality
n rahvus
news
n uudised
nothing
pron mitte midagi
present
n olevik
problems
pl n probleemid
radio station
n raadiojaam
receive
v saama
richest
adj rikkaim
run a company
ettevõtet juhtima
scholarship
n stipendium
siesta
n siesta
software
n tarkvara
start
v alustama
stay in touch
sidet hoidma
successful
adj edukas
talk show
n vestlussaade
toast
n toost
tomorrow
homme
TV star
TV täht
Valentine's Day
n sõbrapäev
watch
v vaatama
win
v võitma
women
pl n naised
word
n sõna
worried
adj mures
yesterday
eile