Level 56 Level 58
Level 57

Miłość - czynności


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich verlieben in
zakochać się w
sich verloben
zaręczyć się
heiraten
wychodzić za mąż / żenić się
sich trennen
rozstawać się
sich scheiden lassen
rozwodzić się
Flitterwochen
miesiąc miodowy
der Ehemann
małżonek / mąż
die Ehefrau
małżonka / żona
die Ehe
małżeństwo
Kinder erziehen
wychowywać dzieci
das Kind bekommen
urodzić dziecko
schwanger sein
być w ciąży