Level 62 Level 64
Level 63

Codzienność - czynności 4


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nach Hause kommen
przychodzić do domu
eine Pause machen
robić przerwę
Fortbildungskurse besuchen
uczęszczać na kursy dokształcające
von der Arbeit zurückkommen
wracać z pracy
sich mit den Freunden treffen
spotykać się z przyjaciółmi
den Staub wischen
wycierać kurz
den Müll wegbringen
wynosić śmieci
die Kinder zur Schule bringen
zaprowadzić dzieci do szkoły
die Kinder von der Schule abholen
przyprowadzić dzieci ze szkoły
Einkäufe machen
robić zakupy
Ordnung machen
robić porządek
das Bett machen
ścielić łóżko