Level 11 Level 13
Level 12

Miêu tả người 2


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
polite
lịch sự
funny
khôi hài
witty
hóm hỉnh
boring
nhàm chán
patient
kiên nhẫn
impatient
nóng vội
sophisticated
sành sỏi
crude
lỗ mãng, thô bỉ
cheeky
hỗn xược
friendly
thân thiện
unfriendly
không thân thiện
conceited
tự cao tự đại
modest
khiêm tốn
brave
dũng cảm
cowardly
nhát gan
absent-minded
đãng trí
talented
có tài
obedient
vâng lời
disobedient
ngang ngạnh, không vâng lời
principled
có nguyên tắc đạo đức
corrupt
đạo đức suy đồi, đồi bại
unscrupulous
không có nguyên tắc đạo đức