Level 14 Level 16
Level 15

Châu lục và vùng lãnh thổ


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the Thames
sông Thames
the Rhine
sông Rhine
the Danube
sông Đa-nuýp
the Nile
sông Nile
the Amazon
sông Amazon
the Volga
sông Volga
the Ganges
sông Ganges
the Yangtze
sông Yangtze
the Mississippi
sông Mississippi
Europe
Châu Âu
Asia
Châu Á
North America
Bắc Mỹ
South America
Nam Mỹ
Africa
Châu Phi
Australia / Australasia / Oceania
Châu Úc/Châu Đại Dương/khu vực gồm Australia, New Zealand, Papua New Guinea và một số đảo khu vực Thái Bình Dương
Antarctica
Châu Nam Cực
the Pacific Ocean hoặc the Pacific
Thái Bình Dương
the Atlantic Ocean hoặc the Atlantic
Đại Tây Dương
the Indian Ocean
Ấn Độ Dương
the Arctic Ocean
Bắc Băng Dương
the Mediterranean Sea hoặc the Mediterranean
Biển Địa Trung Hải
the Caribbean Sea hoặc the Caribbean
Biển Ca-ri-bê
the Baltic Sea hoặc the Baltic
Biển Baltic
the Black Sea
Biển Đen
the Caspian Sea
Biển Caspi/Lý Hải
the Arabian Sea
Biển Ả-rập
the South China Sea
Biển Đông
the North Sea
Biển Bắc/Bắc Hải
the English Channel (đôi khi còn được gọi là the Channel)
Eo biển Anh
the Arctic
Bắc cực
the Sahara hoặc the Sahara Desert
sa mạc Sahara
the Amazon Rainforest
Rừng mưa nhiệt đới Amazon
the Himalayas
dãy Himalaya
the Alps
dãy núi Alp
the Rocky Mountains (còn được biết đến là the Rockies)
dãy núi Rocky Mountain
the Andes
dãy nũi Andes