Level 17 Level 19
Level 18

Địa lý 2


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capital city/capital
thủ đô
border
biên giới
national park
công viên quốc gia
North Pole
Cực bắc
South Pole
Cực Nam
Equator
Xích Đạo
longitude
kinh độ
latitude
vĩ độ
sea level
mực nước biển
erosion
xói mòn
pollution
Ô nhiễm
atmosphere
khí quyển
environment
Môi trường
population
dân số
famine
nạn đói
fossil fuel
nhiên liệu hóa thạch
energy
năng lượng
unemployment
thất nghiệp
landscape
phong cảnh
literacy
sự biết chữ
malnutrition
suy dinh dưỡng
migration
di cư
radiation
phóng xạ
nuclear energy
năng lượng hạt nhân
crater
miệng núi lửa
sand dune
đụn cát
trade
thương mại
urban
thành thị
rural
nông thôn
economy
kinh tế
poverty
đói nghèo
slum
khu ổ chuột
life expectancy
tuổi thọ
ocean
đại dương
sea
biển
coast hoặc shore
bờ biển
beach
bãi biển
cliff
vách đá
island
đảo
peninsula
bán đảo
rock
đá
tide
thủy triều
wave
sóng
pier
cầu nhô ra biển
lighthouse
hải đăng
harbour
cảng
oil rig
giàn khoan dầu