Level 42 Level 44
Level 43

Giáo dục 2


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hall of residence
ký túc xá
locker
tủ đồ
playing field
sân vận động
sports hall
hội trường chơi thể thao
exam (examination)
kỳ thi
to sit an exam
thi
essay/paper
bài luận
to fail an exam
thi trượt
to pass an exam
thi đỗ
to study
học
to learn
học
to revise
ôn lại
student
Sinh Viên
curriculum
chương trình học
course
khóa học
subject
môn học
grade
điểm
mark
điểm
exam results
kết quả thi
qualification
bằng cấp
Certificate
chứng chỉ
attendance
mức độ chuyên cần
calculator
máy tính cầm tay
projector
máy chiếu
textbook
sách giáo khoa
question
câu hỏi
answer
câu trả lời
mistake/error
lỗi sai
right/correct
đúng
wrong
sai
professor
giáo sư
lecturer
giảng viên
researcher
nhà nghiên cứu
research
nghiên cứu
undergraduate
cấp đại học
graduate
sau đại học
post-graduate/post-graduate student
sau đại học
Masters student
học viên cao học
PhD student
nghiên cứu sinh
Master's degree
bằng cao học
Bachelor's degree
bằng cử nhân
degree
bằng
thesis
luận văn
dissertation
luận văn
lecture
bài giảng
debate
buổi tranh luận
higher education
giáo dục đại học
semester
kỳ học
student loan
khoản vay cho sinh viên
student union
hội sinh viên
tuition fees
học phí
university campus
khuôn viên trường đại học