Level 10 Level 12
Level 11

Day 11


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zhé: breken
shì: loslaten, neerleggen, wegleggen; uitleggen
shǒu: beschermen, verdedigen, bewaken, in het oog houden
fù: terugkeren, omkeren / wederom, nogmaals, nog een keer
shēn: lichaam; persoon / zelf, in hoogst eigen persoon
xiān: vroeger / eerst, eerder, vroeger
zhèng: beleid
zhì: ordenen, besturen, heersen over
shì: generatie; tijdperk, periode; wereld
lèi: soort, type, klasse, categorie
dài: wachten op / onderhouden, verzorgen
liú: stromen
bō: golf
zhuàng: vorm; lichaam
jiǎo: hoorn, hoek
fēng: wind
guāng: straal, straling, gloed, aura, licht / stralen
rú: zijn als, lijken op / doen als; handelen volgens
shēng: geluid, stem
léi: donder
gǔ: trommel, trommelen; opzwepen, aansporen
gǔ: bot
wēi: macht, kracht, gezag, autoriteit / macht uitstralen, indruk maken op, angst inboezemen bij
gēng: ploegen
zhū: boomstronk
chù: botsen, stoten
jǐng: nek
lěi: ploeg (landbouwwerktuig)
jì: hopen, wensen, verlangen
當世
dāngshì: in deze tijd, tegenwoordig