Level 12 Level 14
Level 13

Day 13


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shè: huis, gebouw, woning
shù: tal van, talloze, enkele, meerdere
yú: overschot, overvloed, te veel / overig
yǐn: spannen (van een boog) / naar zich toe trekken / aanhalen, citeren
nǎi: vervolgens, daarna, daarop, toen
duó: nemen, innemen, grijpen, stelen
zhōng: einde / eindigen / uiteindelijk
jiǎ: lenen, gebruikmaken van
使
shǐ: zenden, sturen / gezant, bode / maken, veroorzaken, zorgen dat / als, indien
nì: ingaan tegen
suí: volgen, meegaan met
guān: bekijken, aanschouwen, observeren
suì: vervolgens, daarna, daarop, toen
jǐ: zelf, zichzelf
tiān: toevoegen
zhī: wijnbokaal, drinkbeker
jiě: losmaken, ontwarren
jī: slaan
wú: niet, niet doen, niet zullen, niet mogen (verbiedende wijs)
yóu: zijn als, zijn zoals
qǐ: hoe (duidt een retorische vraag aan)
zhì: kopen; plaatsen, zetten, leggen
lü+lǔ: schoen
dù: maat / duó: meten, opmeten
cāo: nemen, pakken
guī: terugkeren, teruggaan, terugkomen
qǔ: nemen, pakken, oppakken
shì: proberen
nìng: liever
楊朱
yáng zhū: Yáng Zhū (naam van een persoon