Level 1 Level 3
Level 2

Day 2


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gōng: hertog / onpartijdig, eerlijk / onpartijdigheid, eerlijkheid
mín: volk
tiān: hemel
dì: aarde; gebied
guó: land, staat, rijk
rì: zon; dag / dagelijks
yuè: maan; maand
gǔ: verleden, oudheid
jīn: heden, nu
shàng: bovenkant / naar boven komen, naar boven gaan, stijgen, bestijgen
zhōng: midden, centrum
xià: onderkant / naar beneden komen, naar beneden gaan, dalen, afzakken
zuǒ: linkerkant, links
yòu: rechterkant, rechts
zhī: (partikel van onderschikking) / hem, haar, het, hen (voornaamwoord van de derde persoon als lijdend voorwerp) / gaan naar
孔子
kǒngzǐ: Meester Kǒng (Confucius)
chǔ: Chǔ (naam van een staat)
liáng: Liáng (naam van een staat) / brug
sòng: Sòng (naam van een staat)
中山
zhōngshān: Zhōngshān (naam van een staat)
yī: één
èr: twee
sān: drie
sì: vier
wǔ: vijf
liù: zes
qī: zeven
bā: acht
jiǔ: negen
shí: tien