Level 3 Level 5
Level 4

Day 4


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nán: zuiden
běi: noorden
nèi: binnenkant
wài: buitenkant
hán: Hán (naam van een staat)
qí: Qí (naam van een staat)
zhèng: Zhèng (naam van een staat)
qí: zijn, haar, ervan, hiervan, daarvan, hun (bezittelijk voornaamwoord) / dat, die (aanwijzend voornaamwoord)
dào: weg, pad; Weg (filosofisch begrip)
dé: Deugd, Kracht (filosofisch begrip)
老子
lǎozǐ: de Oude Meester (naam van een filosoof)
xiào: lachen, uitlachen
kū: wenen, weeklagen, jammeren
hào: houden van
wù: hekelen, haten / è: lelijk; slecht
wén: horen, vernemen
jiàn: zien, ontmoeten, op audiëntie gaan bij
huà: schilderen, tekenen
zǒu: rennen, wegrennen, vluchten
yù: regen / regenen
shí: eten / eten, voedsel, maaltijd
yǐn: drinken / drank
qiú: verzoeken, proberen; zoeken / te verzoeken
dé: verkrijgen, vinden / te verkrijgen, lukken
xué: leren, studeren; imiteren, nadoen
zhī: kennen, weten / te weten, kunnen
shēng: baren, voortbrengen, groeien; leven
sǐ: sterven
wèi: vrezen; hoogachten, respecteren
gōng: aanvallen