Level 4 Level 6
Level 5

Day 5


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shā: ombrengen, vermoorden
yǒu: hebben, bezitten; er zijn
wú: niet hebben, niet bezitten; er niet zijn / niet, niet doen, niet zullen, niet mogen
wèi: Wèi (naam van een staat)
bù: niet
hū: (vraagpartikel)
dà: groot / in grote mate, heel erg
xiǎo: klein
duō: veel
shǎo: weinig / jong
lǎo: oud
cháng: lang / zhǎng: groeien, opgroeien, toenemen / volgroeid, volwassen / oudere, oudste / aan het hoofd staan van
duǎn: kort
yuǎn: ver
jìn: dichtbij
měi: mooi
shàn: goed / goed zijn in
bái: wit
huáng: geel
hēi: zwart
gāo: hoog
強 / 彊
qiáng: sterk
fù: rijk, welvarend
yuè: muziek / lè: blij, gelukkig
nù: boos
wén: beschaafd, geletterd
wǔ: krijgshaftig, manmoedig
shèng: heilig
zhì: wijs
xìn: vertrouwen, geloven / betrouwbaar, geloofwaardig