Level 5 Level 7
Level 6

Day 6


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rén: medemenselijk, betrokken
guài: raar, vreemd
huài: kapot, stuk, in slechte staat
huò: verward, dwaas, onwetend / verwarring, dwaasheid, onwetendheid
wǒ: ik, wij
wú: ik, wij
寡人
guǎrén: ik, wij
rǔ: jij, jullie, u
ěr: jij, jullie, u
shì: dit, deze
cǐ: dit, deze
sī: dit, deze
bǐ: dat, die
shéi / shuí: wie
hé: wat, welk / hoe; waarom
yuē: zeggen, spreken
yún: zeggen, spreken
wèi: zeggen, noemen, roepen, heten
wèn: vragen, vragen naar
dá: antwoorden
君子
jūnzǐ: edelman, edele, nobele, prins
yáo: Yáo (legendarische heerser)
shùn: Shùn (legendarische heerser)
yǔ: Yǔ (legendarische heerser)
yě: (eindpartikel van het naamwoordelijk gezegde) / (partikel van modaliteit
fēi: niet zijn (ontkenning van het naamwoordelijk gezegde)
yì: ook, eveneens; beslist, vast
yòu: ook, ook nog; nogmaals, weer, alweer
gù: zeker, vast, beslist
bì: noodzakelijkerwijs, beslist, zeker