Level 7 Level 9
Level 8

Day 8


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shòu: lang leven / lang levend
míng: helder, verlicht / verhelderen, verduidelijken
suǒ: plaats / (partikel van nomalisatie)
zhě: (partikel van nomalisatie)
hù: deur; familie; huishouden
shì: kamer, huis, gebouw
mù: tentdoek, gordijn
jiàng: generaal / jiāng: op het punt staan om, net, juist, zullen (partikel van aspect)
dí: tegenstander, vijand
qián: voorkant, voor / voorste, eerste / vroeger, eerder / naar voren komen, naar voren gaan; op de eerste plaats stellen
hòu: achterkant, achter / achterste, laatste / naar achter komen, naar achter gaan; op de laatste plaats stellen
zuò: zitplaats / zitten
zhēng: strijd, gevecht / strijden, vechten
zhàn: strijd, oorlog / strijden, oorlog voeren
yòng: gebruiken, gebruikmaken van, benutten, in praktijk brengen
wǎng: gaan, verdergaan, voortgaan
lái: komen, aankomen te
fǎn: omkeren, terugkeren
zhǐ: stoppen
chū: naar buiten gaan of komen
rù: naar binnen gaan of komen
qù: weggaan, verlaten / wegdoen, wegsturen
zhì: bereiken, aankomen te / grootste, hoogste, aller- (aanduiding van de overtreffende trap)
jí: komen bij, bereiken / toen
ér: en, maar
zé: dan; dus
wéi: doen, handelen; maken / zijn, dienen als, fungeren als / wèi: voor, ten behoeve van / door (aanduiding van de lijdende vorn)
yǐ: met (gebruikmaking van), doordat, door, omdat, vanwege, omwille van
yǔ: vergezellen, verkeren met / (samen) met, en
cóng: volgen / van, vanaf, vanuit