Level 8 Level 10
Level 9

Day 9


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yú: in, op, aan, bij, van, naar
yān: erin, erop, eraan, erbij, ervan, ernaar (samentrekking van *於之)
樂羊
yuè yáng: Yuè Yáng (naam van een persoon)
nián: jaar
shí: seizoen, tijd
bīng: wapen, soldaat, leger, oorlogsvoering
ruò: zijn als, zijn zoals
wēi: in gevaar zijn, in gevaar brengen
kě: mogelijk zijn, kunnen worden, mogen worden
可以
kěyǐ: kunen, mogen
是以
shìyǐ: om die reden, op basis daarvan, daarom, vandaar dat, zo
wèi: nog niet (partikel van aspect)
jì: al, zodra, sinds, nadat (partikel van aspect)
yǐ: al (partikel van aspect) / (partikel van modaliteit)
yǐ: al (partikel van aspect) / (partikel van modaliteit)
zāi: (partikel van modaliteit)
huò: iemand, sommige mensen, sommige dingen, sommige gevallen
kùn: moeilijkheden / in moeilijkheden verkeren
cì: volgend, minder, lager, tweede
mǐn: naarstig, vlijtig, ijverig
lì: staan, vestigen
shùn: volgen, gehoorzamen, afstemmen, meegaan / volgzaam, gehoorzamend, afgestemd, meegaand
jǔ: winkelhaak; norm
yì: toenemen
sǔn: afnemen
kuī: gluren, loeren, spieden
chéng: voltooien, afmaken, klaar zijn, slagen
yú: overschrijden, te ver gaan
yǒu: raam
mí: des te, hoe