Level 2
Level 1

İlk Yunan Mitoloji Tanrıları


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kaos
Yunanca boşluk anlamına gelmektedir. Evrenin (Kozmos) oluşumundan önceki biçimsiz boşluktur.
Erebus
Karanlık tanrısı. Hesiod'a göre Yunan Tanrısı Kaos'tan meydana gelmiştir.
Niks
Gece tanrıçası Niks, Kaos'tan meydana gelmiştir.''Yüksek Gökyüzü'', tanrıların nefes aldığı hava'nın elemental tanrısıdır.
Imera
Gündüz'ün tanrıçasıdır. Erebus tanrısı ve Niks tanrıçasından var olmuştur.
Gaya
Yeryüzü tanrıçası. Titanlar ve Devler Gaya ve Uranüs'ten meydana gelmiştir.
Uranus
Gökyüzü tanrısı. Hesiodos'a göre Uranüs, Gaya'dan var olmuştur.
Urea
Dağların elemental tanrısı. Yine Hesiodos'a göre Gaya'dan var olmuştur.
Pados
Denizlerin elemental tanrısı
Tartaros
Olümden sonra ölümlülerin cezalandırıldığı yer ve aynı zamanda bu yerin elemental tanrısı