Level 38 Level 40
Level 39

Time phrases


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
all the time
stále, pořád
on time
na čas, přesně
in time
včas
next time
příště
by the time
v době kdy
just in time
právě v čas
at the same time
v tu samou dobu
in the end
na konec
so far
dosud
recently
nedávno
finally
konečně
in those days
v těchto dnech
in the future
v budoucnosti
in a minute
za minutu
in a few days
za pár dní
a long time ago
hodně dávno
from now on
odteď, od této chvíle
at the moment
v tento moment
for the time being
v současné době
right now
právě teď
soon
brzy
last week
minulý týden
next week
příští týden
a while back
před chvilkou
in the past
v minulosti
shortly
krátce
sooner or later
dříve nebo později
straightaway
hned
the other day
jindy, příští den
from the time to time
čas od času
never
nikdy
always
vždy