Level 44
Level 45

History


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ancestor
rodinný předek
ancient
starověký; starodávný, prastarý
empire
říše, císařství, impérium
date (N)
datum
date (V)
datovat
event
událost; akce
primitive
primitivní, nerozvinutý
invade
napadnout, vpadnout někam, vtrhnout
discover
objevit
sign (V)
podepsat
abolish
zrušit, odstranit
reunite
sjednotit (se)
cause (V)
zapříčinit, způsobit
invent
vynalézt, vymyslet
assassinate
spáchat atentát
depose
sesadit, svrhnout, zbavit funkce
form (V)
vytvořit, zformovat
colonise
kolonizovat
introduce
představit
origin
původ, zdroj, počátek
artefact
artefakt,
archaeologist
archeolog
record (N)
záznam, zápis, evidence
period
období
account
zpráva, záznam, zápis
document
dokument
source
zdroj
emperor
vládce, císař
dictator
diktátor, tyran
king
král
philosopher
filozof
queen
královna
spiritual leader
duchovní vůdce
pharaoh
faraon
warrior
válečník