Level 3 Level 5
Level 4

Senmiddelalderen


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Renessansehumanismen og bibelen
Til(bake) til kildene (ad fontes). Når teologer i middelalderen refererte til Skriften, mente de nesten alltid Vulgata. Latinsk oversettelse som inneholdt svakheter. En skulle nå lese bibelen på originalspråket.
Via moderna og nådelæren
Også kjent som nominalisme. Bevegelsen adopterte også en rettferdighetslære som av kritikere ble betegnet som Pelagiansk.
Gudsbevis-prosjektet
Guds eksistens løses rasjonelt. Thomas Aquinas.
Via moderna
Gud vil frelse den som gjør så godt han kan. Gud aksepterer et individ på bakgrunn av at individet først oppfyller visse krav.
Protest mot via moderna
Den lutherske reformasjonen begynte som en:
Nominalisme
Nominalisme, lære, særlig i middelalderens filosofi, som hevder at allmennbegrepene (universalia) ikke har reell, selvstendig eksistens, men bare er navn eller begreper.
Luthersk teologi
En klosterteologi. Bibelmeditasjon viktig element. Ville innføre dette i kirken.
Den lutherske reformasjon
Reformasjonen i Nord Tyskland og Skandinavia.
Den calvinske reformasjon.
Sveits. Den reformerte kirke med mange avleggere (metodisme – pinsebevegelsen)
Den radikale reformasjon
Svermere. 1. Ensidig karismatiske, ikke-pasifistisk. 2. Gjendøperne (sann etterfølgelse må bygge på voksnes personlige bekjennelse, pasifister) – tror ikke på folkekirketanken)
Den romersk-katolske reformasjon
Tridentiner konsilet (Trient): Tradisjonen har selvstendig autoritet, likestilt med evangelietekstene. Dogmer trenger derfor ikke nødvendigvis bibelsk begrunnelse.