Level 5
Level 6

Nyere tid


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Opplysningstid
Erkjennelsen er fornuft- og/eller erfaringsbasert. Mennesket er fritt.
De store tenkerne
Descartes: Fornuften. Hume: Erfaringen. Kant: Individet og moralen. Hegel: Historien.
Deisme
Det finnes en gud som har skapt alt, som er handlende og personlig, men han styrer ikke verden eller åpenbarer seg. Forholdet mellom fornuft og åpenbaring. Fornuften skal hjelpe oss å forstå åpenbaringen. Men noen tenker åpenbaringen må kunne forklares i fornuft. Bibelen er relevant til det fornuften alene kan forstå. Dette er:
Johan Salomo Selmer og neologien.
Tendens til å finne bibellesning som best svarer til fornuften. Hensikten fordomsfull bibellesning. Setter fornuften som premiss for tolkning.
Neo-ortodoksien
Stor vekt på åpenbaringen av Gud som kilden til kristen lære. Guds transendens viktig.