Level 58 Level 60
Level 59

Tanárok és tanítás


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'insegnante
tanár, tanító
insegnare
tanít, oktat
la lezione
tanóra
spiegare
magyaráz
la regola
szabály
correggere
javít, kijavít
l'errore
hiba
esatto/a
helyes, jó 1
corretto/a
helyes, jó 2
giusto/a
helyes, jó 3
sbagliato/a
hibás, rossz
l'esempio
példa
per esempio
például
fare un esempio
példát mond
il professore / la professoressa
tanár (felső tagozattól kezdve)
il direttore / la direttrice
iskolaigazgató
severo/a
szigorú
la segreteria
titkárság
la riunione
tantestületi gyűlés
il metodo
módszer
la spiegazione
magyarázat
il test
teszt
fare un test
tesztet, dolgozatot ír
il maestro / la maestra
1. óvodapedagógus; 2. általános iskolai tanár (alsó tagozat)
il/la preside
iskolaigazgató 2
autoritario/a
1. parancsoló; 2. ellentmondást nem tűrő
dettare
diktál, parancsol
interrogare
feleltet
l'eccezione
kivétel
lodare
dicsér
riprendere
megint, dorgál
sgridare
megszid, megró
la nota
érdemjegy
il ricevimento
fogadóóra
l'appello
névsorolvasás
il registro
osztálykönyv
la presenza
jelenlét
presente
jelen van
l'assenza
hiányzás
assente
hiányzik
la giustificazione
igazolás
il bidello / la bidella
pedellus