Level 59 Level 61
Level 60

Diákok az iskolában


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
il compagno (di scuola) / la compagna (di scuola)
osztálytárs
studiare
tanul
imparare
megtanul
imparare a leggere
megtanul olvasni
imparare a scrivere
megtanul írni
leggere
olvas
scrivere
ír
ascoltare
1. figyel; 2. odafigyel; 3. hallgat
capire
1. ért; 2. megért
prendere appunti
jegyzetel
i compiti
házi feladat
fare i compiti a casa
házi feladatot csinál
l'esercizio
feladat, gyakorlat
il testo
szöveg
la frase
mondat
la parola
szó
ricordare
emlékezik
dimenticare
elfelejt
la pronuncia
kiejtés
significare
jelent
raccontare
1. elmond; 2. elmesél
chiedere
kérdez 1
domandare
kérdez 2
la domanda
kérdés
fare una domanda
kérdést feltesz
rispondere
válaszol
la risposta
válasz
dare una risposta
válaszol
facile
könnyű
semplice
egyszerű
sbagliare
hibázik, hibát követ el
attento/a
figyelmes
stare attenti
figyel
l'attenzione
figyelem
fare attenzione
figyel vmire
prestare attenzione
figyelmet szentel vmire
riuscire
sikerül vmi
fare il bravo
ügyesnek lenni
stare tranquilli
nyugodtnak lenni
l'alunno / alunna
diák, tanuló
a memoria
kívülről
copiare
másol
ripetere
ismétel
essere in grado di
képes vmire
il dettato
tollbamondás
mettersi a
hozzákezd vmihez
disegnare
rajzol
contare
számol
sbagliarsi
1. téved; 2. hibázik
dimenticarsi
elfeledkezik vmiről
ricordarsi
emlékszik vmire
pronunciare
kiejt
l'accento
1. hangsúly; 2. ékezet; 3. kiejtés
la traduzione
fordítás
esprimere
kifejez
esprimersi
kifejezi magát
riflettere
1. átgondol; 2. gondolkozik
sapere
tud
segnare
feljegyez
alzare la mano
jelentkezik
star seduti
ülve marad
essere seduti
ül
il silenzio
csend
stare in silenzio
csendben marad, hallgat
fare silenzio
csendet teremt
silenzio!
csend legyen!
disturbare
zavar
l'allievo / allieva
diák, tanuló
suggerire
javasol
concentrarsi
összpontosít, koncentrál
prendere nota
jegyzeteket készít, jegyzetel
il compito in classe
dolgozat
l'interrogazione
feleltetés
la prova orale
szóbeli vizsga
la prova scritta
írásbeli vizsga
il tema
dolgozat, fogalmazás
la relazione
referátum, beszámoló
il riassunto
összefoglalás
riassumere
összefoglal
tradurre
fordít, lefordít
voler dire
jelent vmit
aver senso
értelme van
la difficoltá
nehézség
avere difficoltá a
nehézsége van
rivolgersi
fordul vkihez
interrompere
félbeszakít
interrompersi
félbeszakítja magát
complicato/a
bonyolult, komplikált
fatto male
rosszul csinált/készített
l'intelligenza
intelligencia, értelem
dubitare
kétségbe von
il dubbio
kétség
venire il dubbio
felmerül a kétség
la scritta
írás
stare fermi
állva / mozdulatlan marad
zitto/a
csendes
stare zitti
csendben van
dare fastidio
zavar
dare il buon esempio
jó példával jár elöl, jó példát mutat
dare il cattivo esempio
rossz példát mutat