Level 10 Level 12
Level 11

1001 - 1100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom ville hämnas.
Tom wanted revenge.
Blev någon dödad?
Was anybody killed?
Vad lärde du dig?
What did you learn?
Vad är avbrottet?
What's the hold up?
Det sade du inte.
You did not say so. (reverse)
Du får inte röka.
You must not smoke.
Har vi något val?
Do we have a choice?
Ser du någonting?
Do you see anything?
Ät mer grönsaker.
Eat more vegetables.
Jag sov inte bra.
I didn't sleep well.
Det regnade igår.
It rained yesterday.
Stanna där du är!
Stand where you are!
Tom blev avvisad.
Tom was turned down.
Vad är du bra på?
What're you good at?
Var är din jacka?
Where's your jacket?
Vems idé var det?
Whose idea was that?
En kopp te, tack.
A cup of tea, please.
Har du något käk?
Do you have any food? (x "mat")
Talar du svenska?
Do you speak Swedish?
Vill du inte åka?
Don't you want to go? (x "gå")
Vad kostar en öl?
How much is one beer?
Hur var ditt lov?
How was your holiday?
Jag är kär i dig.
I'm in love with you.
Allt är Toms fel.
It's all Tom's fault.
De började dansa.
They started dancing.
Tom är miljardär.
Tom is a billionaire.
Tom är redan där.
Tom is already there.
Tom är i duschen.
Tom is in the shower.
Tom gick just in.
Tom just went inside.
Vem skrev brevet?
Who wrote the letter?
Är han här snart?
Will he be here soon? (x "strax")
Väntar du på Tom?
Are you expecting Tom?
Stöter du på mig?
Are you hitting on me?
Kände du Tom väl?
Did you know Tom well?
Hur många tog du?
How many did you take?
Jag kom hem sent.
I came back home late.
Jag vill tro dig.
I want to believe you.
Hunden heter Ken.
The dog's name is Ken.
Kastrullen kokar.
The kettle is boiling.
Tom bor inte här.
Tom doesn't live here.
Var växte du upp?
Where did you grow up?
Var är tidningen?
Where's the newspaper?
Tittar de på oss?
Are they looking at us?
Ring dem i kväll.
Call them this evening. (space)
Studerar du kemi?
Do you study chemistry?
Är din mor hemma?
Is your mother at home?
Snart är det vår.
It will be spring soon.
Hon stod käpprak.
She stood bolt upright.
Tom är bara rädd.
Tom is just frightened.
Dörren öppnar nu.
The door is opening now.
Tom dödade ingen.
Tom didn't kill anybody. (x "inte")
Vad vill du köpa?
What do you want to buy?
Vem håller du på?
Who are you rooting for?
Vem väntar du på?
Who are you waiting for?
Du har helt rätt.
You're absolutely right.
Vet du var vi är?
Do you know where we are?
Jag tar den gula.
I'll take the yellow one.
Vi klagar alltid.
We're always complaining.
Vad tänker du på?
What are you thinking of?
Bröd bakas i ugn.
Bread is baked in an oven.
Vad kostar en öl?
How much does a beer cost?
Mayuko kan cykla.
Mayuko can ride a bicycle.
Han är lagkapten.
He's the captain of a team.
Vänta på din tur.
Wait until your turn comes.
Du klagar alltid.
You are always complaining.
Ingen får gå dit.
No one is allowed to go there.
Sluta med det där.
Stop that.
Jag blev avskedad.
I was fired.
Han kommer att gå.
He will walk.
Jag bryr mig inte.
I don't care.
Jag är så lycklig.
I'm so happy.
Jag är jättetjock.
I'm very fat. ("j...")
Tom är mentalsjuk.
Tom's insane. (x "sinnessjuk", x "vansinnig", x "vanvettig")
Vi kommer överens.
We get on OK.
Han kramade henne.
He hugged her.
Jag matade hunden.
I fed the dog.
Jag gillar vinter.
I like winter.
Jag älskar äpplen.
I love apples.
Jag behöver kaffe.
I need coffee.
Hon böjde sig ner.
She bent down.
Hon hjälper honom.
She helps him.
Hon ser ledsen ut.
She looks sad.
Tom är inte rolig.
Tom is no fun.
Tom åkte tillbaka.
Tom went back. (x "gick")
Kan jag sitta ned?
Can I sit down? (x "ner")
Ge det till henne.
Give it to her. (neutrum)
Ge den till honom.
Give it to him. (utrum)
Han sjöng en sång.
He sang a song.
Hans huvud värkte.
His head ached.
Jag åt för mycket.
I ate too much.
Jag måste köpa en.
I must buy one.
Jag betalar extra.
I'll pay extra.
Jag är från Kyoto.
I'm from Kyoto.
Jag är arg på dig.
I'm mad at you.
Jag är precis här.
I'm right here.
Är han från Japan?
Is he Japanese? (x "Japansk")
Låt mig hämta Tom.
Let me get Tom.
Får jag kyssa dig?
May I kiss you?
Hon hjälpte honom.
She helped him.
Hon kramade honom.
She hugged him.