Level 1 Level 3
Level 2

101 - 200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom är döv.
Tom's deaf.
Tom är fri.
Tom's free. (x "ledig")
Tom är här.
Tom's here.
Vem är hon?
Who is she?
Öl är gott.
Beer's good.
Fuska inte.
Don't cheat.
Slåss inte.
Don't fight.
Skjut inte!
Don't shoot!
Klä på dig.
Get dressed.
Han ljuger.
He is lying.
Han låtsas.
He's faking.
Här är hon!
Here she is!
Jag kommer.
I am coming.
Jag vinner.
I'm winning.
Är den vit?
Is it white?
Snälla kom.
Please come.
Tv:n är på.
The TV's on.
Tom är död.
Tom is dead.
Tom är arg.
Tom's angry.
Tom ljuger.
Tom's lying.
Tom är ung.
Tom's young.
Var är han?
Where is he?
Ringde Tom?
Did Tom call?
Röstade du?
Did you vote?
Skrik inte.
Don't scream.
Fisk, tack.
Fish, please.
Tom gråter.
Tom's crying.
Tom är hög.
Tom's stoned.
Hör av dig!
Keep in touch!
Lås dörren!
Lock the door!
Hon gråter.
She is crying.
Ta bara en.
Take only one.
Tom haltar.
Tom's limping.
Tom saknas.
Tom's missing.
Tom packar.
Tom's packing.
Tom väntar.
Tom's waiting.
Tom vinner.
Tom's winning.
Vi förstår.
We understand.
Vem vinner?
Who's winning?
Fattade du?
Did you get it? (understand)
Jag fattar.
I get the idea.
Ta din tid.
Take your time.
Radion dog.
The radio died.
De bråkade.
They quarreled.
Tom saknas.
Tom is missing.
Tom blöder.
Tom's bleeding.
Tom fuskar.
Tom's cheating.
Tom sörjer.
Tom's grieving.
Hur är den?
What's it like?
Vems är de?
Whose are they?
Skämtar du?
Are you kidding?
Sa Tom det?
Did Tom say that?
Såg du Tom?
Did you see Tom?
Vad sa han?
What did he say?
Hur är han?
What is he like?
Vad saknas?
What is missing?
Vad har du?
What've you got?
Du babblar.
You're babbling.
Glöm henne.
Forget about her.
Jag är här.
I'm right here. (x "precis")
Vad sa Tom?
What did Tom say?
Vad såg du?
What did you see?
Vad vet du?
What do you know?
Lyssnar du?
Are you listening?
Vet Tom än?
Does Tom know yet?
De är dyra.
They're expensive.
Vad gör vi?
What are we doing?
Hur mår du?
How're you feeling?
Vi är sena.
We're running late.
De gick ut.
They stepped outside.
Vi kysstes.
We kissed each other.
Jag diskar.
I'm washing the dishes.
Jag förstår.
I see.
Vi försöker.
We try.
Var trevlig.
Be nice.
Det är okej.
It's OK.
Fortsätt in.
Go on in.
Jag förstår.
I got it. (understand)
Jag betalar.
I'll pay.
Jag är mätt.
I'm full.
Mary sprang.
Mary ran.
Tom är uppe.
Tom's up.
Spring inte!
Don't run!
Ursäkta mig.
Excuse me.
Jag ger upp.
I give up.
Jag är pank.
I'm broke.
Jag är tyst.
I'm quiet.
Är det illa?
Is it bad?
Det är sant!
It's true!
Tom är blyg.
Tom's shy.
Försök igen.
Try again.
Har jag fel?
Am I wrong?
Rör er inte!
Don't move!
Stanna inte.
Don't stop.
Tom är glad.
Tom's glad.
Tom har åkt.
Tom's left.
Tom är elak.
Tom's mean.
Tom är sjuk.
Tom's sick.
Tom är svag.
Tom's weak.
Är du galen?
Are you mad?