Level 21 Level 23
Level 22

2101 - 2200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom saknar ett finger.
Tom is missing a finger.
Tom tittade på golvet.
Tom looked at the floor.
Tom tog upp telefonen.
Tom picked up the phone.
Matade du papegojorna?
Did you feed the parrots?
Titta inte på kameran.
Don't look at the camera.
Han har ingen biljett.
He doesn't have a ticket. (x "inte")
Han sov gott igårnatt.
He slept well last night.
Hans tal var för kort.
His speech was too short.
Se upp för ficktjuvar.
Look out for pickpockets.
Skrivbordet är av trä.
The desk is made of wood.
De är inte alltid där.
They're not always there.
Vem tror du att du är?
Who do you think you are?
Du måste lämna Boston.
You have to leave Boston.
Du är smartare än jag.
You're smarter than I am.
Kom prick klockan tio.
Come at ten o'clock sharp.
Behöver ni dricka vin?
Do you need to drink wine? (x "du")
Har rummet ett badkar?
Does the room have a bath?
Han drog förbi en vän.
He dropped in on a friend.
Hur gick din intervju?
How did your interview go?
Hur ofta äter du fisk?
How often do you eat fish?
Jag hoppas du har kul.
I hope you are having fun. (x "roligt")
Det är vad alla säger.
It is what everybody says.
Vilken tid passar dig?
What time is good for you?
Jag tror hon är 40 år.
I think she's 40 years old.
Hon övergav sina barn.
She abandoned her children.
Hunden grävde en grop.
The dog was digging a hole.
Huset är målat i vitt.
The house is painted white.
Vad vill du ska hända?
What do you want to happen?
Vem vill du prata med?
Who do you want to talk to?
Visade han dig bilden?
Did he show you the picture?
Ut härifrån! Allihopa!
Get out of here! All of you!
Han åker om tre dagar.
He is leaving in three days.
Han är i tjänst inatt.
He is on night duty tonight.
Han är oerhört stilig.
He is tremendously handsome.
Jag såg en gammal vän.
I saw an old friend of mine.
Fåglarna flög söderut.
The birds flew to the south.
Valet låg mycket nära.
The election was very close.
Tom var helt hjälplös.
Tom was completely helpless.
Vart i Turkiet bor du?
Where in Turkey do you live?
Visade hon dig bilden?
Did she show you the picture?
Vi bor nära stationen.
We live close to the station.
Bränt barn skyr elden.
A burnt child dreads the fire.
Förresten, var bor du?
By the way, where do you live?
Jag har läst ut boken.
I've finished reading the book.
Vad tror du hände här?
What do you think happened here?
Vi satt mitt i rummet.
We sat in the center of the room.
Jag sov inte igårnatt.
I did not sleep at all last night.
Vi ursäktar avbrottet.
We are sorry for the interruption.
När såg du senast Tom?
When was the last time you saw Tom?
Hon är kvart över nio.
It's a quarter after nine in the morning. (x "klockan")
Hur går det med skolan?
How's school? (x "på", x "i")
Jag har inget emot det.
I don't mind.
Vi kan inte misslyckas.
We can't fail.
Vi kommer att överleva.
We'll survive.
Jag tappade kontrollen.
I lost control.
Jag ska ta hand om det.
I'll handle it. ("ska")
Vi kommer att vara där.
We'll be there.
Han gillar att springa.
He likes to run. (x "tycker om")
Jag kan inte hitta den.
I can't find it. (utrum)
Jag hittade den precis.
I just found it. (utrum, x "just")
Jag måste hjälpa honom.
I must help him.
Jag behöver en advokat.
I need a lawyer.
Jag springer varje dag.
I run every day. (x "joggar")
Jag vill ha en advokat.
I want a lawyer.
Jag vill ha den väskan.
I want that bag. (x "där")
Jag går och frågar Tom.
I'll go ask Tom. (x "ska", x "kommer att")
Jag betalar det dubbla.
I'll pay double.
Tom är på övervåningen.
Tom is upstairs.
Han är vid hennes sida.
He's at her side.
Jag kan inte hjälpa er.
I can't help you. (x "dig")
Jag blev betalad i dag.
I got paid today. (space)
Jag har varit upptagen.
I have been busy.
Jag måste ändra på mig.
I have to change.
Jag öppnade den precis.
I just opened it. (utrum)
Det är värt ett försök.
It's worth a try.
Hon gillar att springa.
She likes to run. (x "tyker om")
Hon kanske inte kommer.
She may not come. (2-nd "k..")
Tom kom för att hjälpa.
Tom came to help.
Berätta inte för någon.
Don't tell anyone.
Han hade ont i huvudet.
He had a headache. (x "-värk")
Han håller det hemligt.
He keeps it secret.
Jag kan inte lämna dig.
I can't leave you.
Jag tycker inte om ägg.
I don't like eggs. (x "gillar")
Jag tycker inte om det.
I don't like that. (x "gillar", x "där")
Jag älskar Kalifornien.
I love California.
Jag älskar den scarfen.
I love that scarf.
Jag saknar mina vänner.
I miss my friends.
Jag behöver en askkopp.
I need an ashtray.
Jag är en tålmodig man.
I'm a patient man.
Jag är sen till jobbet.
I'm late for work. (x "arbetet")
Det var väldigt roligt.
It was very funny.
Berätta för mig om Tom.
Tell me about Tom.
Tom kan inte skada mig.
Tom can't hurt me. (x "får")
Vad är jag skyldig dig?
What do I owe you?
Han dricker för mycket.
He drinks too much.
Han väntade på sin tur.
He waited his turn.
Han är duktig med kort.
He's good at cards.
Hur svårt kan det vara?
How hard can it be?
Jag hittade din dagbok.
I found your diary. (x "fann")
Jag kan bara inte sova.
I just can't sleep.