Level 24 Level 26
Level 25

2401 - 2500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Håll dig borta från Tom.
Stay away from Tom.
Det här är riktigt illa.
This is really bad.
Tom fick Mary att sluta.
Tom made Mary stop.
Tom fick slut på bensin.
Tom ran out of gas.
Vi kan inte göra det nu.
We can't do it now.
Vi har inga hemligheter.
We have no secrets.
Välkommen till mitt liv.
Welcome to my life.
Berättade någon för Tom?
Did anyone tell Tom?
Han motsatte sig planen.
He opposed the plan.
Han kommer tillbaka sex.
He'll return at six. (x "vid", x "klockan")
Hur länge har vi på oss?
How long do we have?
Jag är inte intresserad.
I am not interested.
Jag byggde ett nytt hus.
I built a new house.
Jag håller inte med dig.
I disagree with you.
Jag vet egentligen inte.
I don't really know. ("e...")
Jag vet vad som är rätt.
I know what's right.
Jag vet att du har rätt.
I know you're right.
Jag borde inte vara här.
I shouldn't be here.
Kom så skakar vi mattan.
Let's shake the rug.
Sluta kalla mig för Tom.
Stop calling me Tom.
Tom är verkligen ledsen.
Tom is really sorry. ("v...")
Tom kom aldrig tillbaka.
Tom never came back.
Vems telefon är det där?
Whose phone is that?
Var inte fräck emot mig.
Don't be fresh to me.
Han är sitt vanliga jag.
He is his usual self.
Hur kan detta vara sant?
How can this be true? (x "här")
Hur länge har vi på oss?
How long have we got?
Jag jobbar faktiskt här.
I actually work here. (x "arbetar")
Jag litar inte på någon.
I don't trust anyone.
Jag tror att Tom ljuger.
I think Tom is lying.
Jag skulle vilja se det.
I'd like to see that.
Kaniner gillar morötter.
Rabbits like carrots.
Tom kommer aldrig i tid.
Tom is never on time.
Tom ser skräckslagen ut.
Tom looks horrified.
Tom ser väldigt glad ut.
Tom looks very happy.
Tom gick ut och dansade.
Tom went out dancing.
Vilken årskurs är Tom i?
What grade is Tom in?
Är du fortfarande hemma?
Are you still at home?
Han gav mig ett exempel.
He gave me an example.
Han är inte alltid glad.
He's not always happy.
Jag behöver ingen hjälp.
I don't need any help.
Jag pratar inte svenska.
I don't speak Swedish. (x "talar")
Jag konstaterade en sak.
I found out something. (x "fick reda på", x "kom underfund")
Jag ringer honom ikväll.
I'll call him tonight.
Hon är lika lång som du.
She is as tall as you.
Tom hoppade av sin häst.
Tom got off his horse.
Tom är Marys skyddsling.
Tom is Mary's protege.
Tom är inte en bra kock.
Tom isn't a good cook.
Jag kan väl skjutsa dig?
Why don't I drive you?
Du har slut på ursäkter.
You're out of excuses.
Låt oss sköta vårt jobb.
Allow us to do our job.
Kan någon verifiera det?
Can anyone verify that?
Gå inte ut på framsidan.
Don't go out the front.
Han tog fram några mynt.
He took out some coins.
Jag är orolig för honom.
I am worried about him.
Jag vet inte riktigt än.
I don't quite know yet.
Jag hittade rummet tomt.
I found the room empty.
Jag har redan gjort det.
I have already done it.
Jag har redan gjort det.
I have done it already.
Jag såg henne på festen.
I saw her at the party.
Får jag gå på toaletten?
May I go to the toilet?
Mitt skägg växer snabbt.
My beard grows quickly.
Sluta vara så dramatisk.
Stop being so dramatic.
Låten var en stor succé.
The song was a big hit. (x "sången")
Tom är granne till Mary.
Tom is Mary's neighbor.
Tom tog av sig skjortan.
Tom took off his shirt. (x "tröjan")
Tom föddes på ett skepp.
Tom was born on a ship.
Varför ge dem någonting?
Why give them anything?
Känner du inte igen Tom?
Don't you recognize Tom?
Ta reda på vad Tom vill.
Find out what Tom wants.
Ge mig ett exempel till.
Give me another example.
Har du hittat någonting?
Have you found anything?
Han har inte lyckats än.
He hasn't succeeded yet.
Jag tror inte mina ögon.
I can't believe my eyes.
Jag måste inte vara här.
I don't have to be here.
Jag vill bara ha roligt.
I just want to have fun. (x "kul")
Jag vill bara hjälpa er.
I just want to help you. (x "dig")
Jag sträckte ut armarna.
I stretched out my arms.
Ingen sprang före honom.
No one ran ahead of him.
Lyssna noga är du snäll.
Please listen carefully.
Hönan har värpt ett ägg.
The hen has laid an egg.
De skrattade åt min idé.
They laughed at my idea.
Det här är ganska exakt.
This is pretty accurate.
Tom satte av mot dörren.
Tom headed for the door.
Vilken är nästa station?
What's the next station?
Har du borstat tänderna?
Did you brush your teeth? (perfect)
Drick inte så mycket öl.
Don't drink so much beer.
Kasta inte in handduken.
Don't throw in the towel.
Har far kommit hem ännu?
Has Father come home yet?
Hjälp mig lyfta paketet.
Help me lift the package.
Jag växte upp på landet.
I grew up in the country.
Det är skräp. Släng det!
It's junk. Throw it away!
Latin är ett dött språk.
Latin is a dead language.
När kom Susana tillbaka?
When did Susana get back?
Häng din hatt på kroken.
Hang your hat on the hook.
Hon åt en bit av tårtan.
She ate a piece of the pie.
Om du vill prata, prata.
If you want to talk, talk. (x "så", x "då")
Vilket stort hus du har!
What a big house you have!
Vad heter den här gatan?
What's this street called?
När såg du henne senast?
When did you see her last?