Level 27 Level 29
Level 28

2701 - 2800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hon nekade mitt önskemål.
She turned down my request.
De betedde sig underligt.
They were acting strangely. ("u...")
Tom kan köra gaffeltruck.
Tom can operate a forklift.
Vi åker om en vecka idag.
We'll go a week from today.
Var finns det en telefon?
Where is there a telephone?
Vart skulle du vilja åka?
Where would you like to go? (x "gå")
Är du redo för Halloween?
Are you ready for Halloween?
Försöker du stöta på mig?
Are you trying to hit on me?
Har du skor och strumpor?
Do you have shoes and socks?
Guld är tyngre än silver.
Gold is heavier than silver.
Han gräver sin egen grav.
He is digging his own grave.
Hur lärde du känna henne?
How did you get to know her?
Jag bröt av min tumnagel.
I had my thumbnail torn off.
Åh nej! Mitt hus brinner!
Oh, no! My house is on fire!
Tom vet Marys hunds namn.
Tom knows Mary's dog's name.
Vilket skepp kom Tom med?
What ship did Tom arrive on?
Din fråga har inget svar.
Your question has no answer.
Biljetterna är slutsålda.
All the tickets are sold out.
Har du hört honom sjunga?
Have you ever heard him sing?
Har du lärt dig din läxa?
Have you learned your lesson?
Han hade massor att göra.
He had a lot of things to do.
Han kysste mig på pannan.
He kissed me on the forehead.
Jag tror att hon är ärlig.
I believe that she is honest.
Män vet inget om kvinnor.
Men know nothing about women.
Hon har platinablont hår.
She has platinum blonde hair.
Det låter som en bra idé.
That sounds like a good idea. (it)
Du sa att du var lycklig.
You said that you were happy.
Han kunde inte gå längre.
He could not walk any further.
Hur många böcker äger du?
How many books do you possess?
Hon har köpt en ny dator.
She has bought a new computer.
Hon brann med svartsjuka.
She was burning with jealousy.
Det är det som är kruxet.
That's the crux of the matter.
Polisen hann ifatt honom.
The police caught up with him.
Tåget försenades av snön.
The train was delayed by snow.
Tom har inget lokalsinne.
Tom has no sense of direction.
Tom har något i sin hand.
Tom has something in his hand.
Vad för fråga är det där?
What kind of question is that?
Du borde ha besökt Kyoto.
You should have visited Kyoto.
Peking förändras så fort.
Beijing is changing so rapidly.
Har du någon hostmedicin?
Do you have any cough medicine?
Jag har inga nära vänner.
I don't have any close friends.
Hon ser ut att vara full.
She looks as if she were drunk.
Någon verkar ropa på mig.
Someone seems to be calling me.
Japans huvudgröda är ris.
The main crop of Japan is rice.
Såg du gårdagens avsnitt?
Did you see yesterday's episode?
Fråga inte, bara gör det.
Don't ask questions, just do it.
Det fanns ingen i rummet.
There wasn't anyone in the room. (x "inte")
De är min farfars böcker.
They are my grandfather's books. (father's)
Varför gör du så mot mig?
Why do you always do that to me?
Ditt problem liknar mitt.
Your problem is similar to mine.
Jag ska av nästa station.
I'll get off at the next station.
Hon har känt honom länge.
She has known him for a long time.
Löven ändrar färg i höst.
The leaves change color in autumn.
Det finns en TV i rummet.
There is a television in the room.
Har du badat än, Takashi?
Have you taken a bath yet, Takashi?
Du passar bra i kort hår.
You look nice with your hair short.
Stick härifrån, ungjävlar!
Beat it, kids!
Hon håller på med en diet.
She's dieting.
Jag träffade honom precis.
I just met him.
Han blev av med sitt jobb.
He lost his job.
Jag känner mig illamående.
I feel nauseous.
Jag älskar det här jobbet.
I love this job. (x "arbete")
Det skulle kunna vara kul.
It could be fun. (x "roligt")
Du kör så mycket med folk.
You're so bossy.
Hur mycket kostar det där?
How much is that? (x "är")
Jag älskar den här staden.
I love this town.
Hur är det med din syster?
How's your sister? (x "mår")
Jag hade en besvärlig tid.
I had a hard time.
Jag gillar den där tröjan.
I like that shirt. (x "skjorta")
Jag behöver få träffa Tom.
I need to see Tom. ("få")
Jag kommer tillbaka snart.
I'll be back soon.
Överlappning kan inträffa.
Overlap can occur.
Har du någon legitimation?
Do you have any ID?
Jag kan inte bekräfta det.
I can't confirm it.
Jag gjorde det frivilligt.
I did it willingly.
Jag sprang till min mamma.
I ran to my mother. (x "mor")
Jag trodde att du slutade.
I thought you quit.
Det här är väldigt färskt.
This is very fresh.
Tom är omöjlig att hindra.
Tom is unstoppable. (x "stoppa", x "ohejdbar")
Stod ni två nära varandra?
Were you two close?
Vilken station är det här?
What station is it?
Varför gjorde han det där?
Why did he do that? (x "så")
Du kan inte skylla på mig.
You can't blame me.
Tappa inte den där koppen.
Don't drop that cup.
Hans föräldrar älskar mig.
His parents love me.
Jag kan komma klockan tre.
I can come at three.
Jag kan inte svara på det.
I can't answer that. (it)
Jag kan inte ändra på det.
I can't change that.
Jag kan inte kontakta Tom.
I can't contact Tom.
Jag kan inte titta på Tom.
I can't look at Tom.
Jag vet att du mår dåligt.
I know you feel bad.
Jag vet att du är upprörd.
I know you're upset.
Jag älskar Mary så mycket.
I love Mary so much.
Jag träffar Tom varje dag.
I see Tom every day. (x "ser")
Jag kommer tillbaka snart.
I will be back soon.
Jag har precis kommit hem.
I've just come home.
Det är väldigt varmt idag.
It's very hot today.
Berätta bara inte för Tom.
Just don't tell Tom.
Ingen kommer att överleva.
No one will survive.
Hon har gått och lagt sig.
She had gone to bed.