Level 2 Level 4
Level 3

201 - 300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stirra inte.
Don't stare.
Jag bor här.
I live here.
Det är okej.
That's cool.
Tom är full.
Tom's drunk.
Tom har tur.
Tom's lucky.
Tom har fel.
Tom's wrong.
Är du vilse?
Are you lost?
Kom med oss.
Come with us.
Jag är bäst.
I'm the best.
Är det sant?
Is that true?
Mary kom in.
Mary came in.
Peka ut den.
Point it out.
Hon gick ut.
She went out.
Det är mitt.
That is mine. (neutrum, x "där")
Det stämmer!
That's right!
Tom är road.
Tom's amused.
Tom är känd.
Tom's famous.
Tom är snål.
Tom's greedy.
Tom skämtar.
Tom's joking.
Tom är rädd.
Tom's scared.
Tom är tyst.
Tom's silent.
Var är Tony?
Where's Tony?
Är du galen?
Are you crazy?
Ge inte upp!
Don't give up!
Jag är bäst.
I am the best.
Jag somnade.
I fell asleep.
Jag är nöjd.
I'm satisfied.
Hon är grym.
She's awesome.
Tom är rädd.
Tom is scared.
Tom är gift.
Tom's married.
Tom arbetar.
Tom's working.
Vi är rädda.
We are afraid.
Vi måste gå.
We need to go.
När var det?
When was that?
Du borde gå.
You should go.
Har du ätit?
Have you eaten?
Jag tar den.
I will take it. (utrum, present)
Jag går hem.
I'm going home.
Är hon gift?
Is she married?
De var mina.
They were mine.
Tom är gift.
Tom is married.
Tom arbetar.
Tom is working.
Tom bluffar.
Tom's bluffing.
Tom drömmer.
Tom's dreaming.
Såg Tom dig?
Did Tom see you?
Hur går det?
How's it coming?
Hon gick ut.
She went inside.
Ingen orsak.
Don't mention it.
Smittar det?
Is it contagious?
Vad vill du?
What do you want?
Hur var det?
What was it like? (neutrum)
Var är alla?
Where's everyone?
Vad har hon?
What does she have?
Är du polis?
Are you a policeman?
Är allt där?
Is everything there?
Blunda bara.
Just close your eyes.
Sänk rösten.
Keep your voice down.
Har du rökt?
Have you been smoking?
Ta det lugnt.
Be cool.
Han springer.
He runs.
Vi förlorade.
We lost.
Ryck upp dig!
Cheer up!
Jag är ledig.
I'm free. (x "fri")
Låt det vara.
Leave it.
Titta på mig.
Watch me.
Titta på oss.
Watch us.
Sikta. Skjut!
Aim. Fire!
Jag svimmade.
I fainted.
Jag är vaken.
I'm awake.
Jag har rätt.
I'm right.
Släpp in mig.
Let me in.
Tom är tjock.
Tom's fat.
Hur är läget?
What's up?
Var tålmodig.
Be patient.
Han är snäll.
He is kind.
Han är smart.
He's smart.
Jag äter här.
I eat here.
Jag tror det.
I think so.
Släpp ut mig!
Let me out!
Ryck upp dig.
Lighten up.
Titta på mig.
Look at me.
Tiden flyger.
Time flies.
Tom har dött.
Tom's died.
Tom är snabb.
Tom's fast.
Tom är borta.
Tom's gone.
Tom är hemma.
Tom's home.
Tom är säker.
Tom's safe.
Är du ledsen?
Are you sad?
Var tolerant.
Be tolerant.
Gör det inte.
Don't do it.
Han är stark.
He's strong.
Hur mår Mary?
How is Mary?
Jag kan köra.
I can drive.
Jag fastnade.
I got stuck.
Jag hade tur.
I was lucky.
Jag är finsk.
I'm Finnish.
Jag är hemma.
I'm at home.
Jag är säker.
I'm certain.
Snälla sluta!
Please stop!
Hon är snäll.
She is kind.