Level 30 Level 32
Level 31

3001 - 3100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Han stiger upp klockan sju.
He gets up at seven.
Jag kan inte rita en fågel.
I can't draw a bird.
Jag klarar inte av lögnare.
I can't stand liars. (x "står")
Jag hoppas att du har rätt.
I hope you're right.
Jag studerar konsthistoria.
I study art history.
Jag är inte ett dugg trött.
I'm not a bit tired.
Tom satt på trottoarkanten.
Tom sat on the curb.
Han tycker mycket om musik.
He likes music a lot. (x "gillar")
Han tycker om att se på TV.
He likes to watch TV. (x "gillar")
Han tycker om att se på TV.
He likes watching TV. (x "gillar")
Hur lång tid har du på dig?
How long do you have?
Jag kan inte komma i kväll.
I can't come tonight. (space)
Jag kan inte bli inblandad.
I can't get involved.
Jag gav inte Tom något val.
I gave Tom no choice. (x "inget")
Jag gjorde några ändringar.
I made a few changes.
Hur fick du tag på dem där?
How did you get those?
Jag ogillar att vara ensam.
I dislike being alone.
Jag har inga pengar på mig.
I have no money on me.
Jag känner Tom personligen.
I know Tom personally.
Jag vet hur detta fungerar.
I know how this works. (x "här", x "funkar")
Jag behöver att du går hem.
I need you to go home.
Jag gick aldrig och la mig.
I never went to sleep. (x "-de")
Jag ska ringa några samtal.
I'll make a few calls.
Jag har sett det här förut.
I've seen this before.
Berätta för mig vad Tom sa.
Tell me what Tom said.
Det här är en snuskig film.
This is a dirty movie.
Kan jag hämta er någonting?
Can I get you anything? (x "dig")
Jag råder dig att inte åka.
I advise you not to go. (x "gå")
Jag kan inte komma just nu.
I can't come right now.
Jag behöver inte din hjälp.
I don't need your help.
Jag vet vad som dödade Tom.
I know what killed Tom.
Jag behöver en extra kudde.
I need an extra pillow.
Jag trodde att Tom var död.
I thought Tom was dead.
Jag tog med mig min kamera.
I took my camera along.
Jag vill studera utomlands.
I want to study abroad. (x "plugga")
Jag letar efter min nyckel.
I'm looking for my key.
Det är en present till dig.
It's a present for you.
Håll dig undan från hunden.
Keep away from the dog.
Som tur är blev ingen blöt.
Luckily nobody got wet.
Kan jag få se på matsedeln?
May I look at the menu? (x "meny")
Kan jag ställa ner den här?
May I put it down here? (utrum, x "få", x "ned")
Min mamma lagar mat åt mig.
My mother cooks for me. (x "mor")
Sluta att bita på naglarna.
Stop biting your nails.
De utgör ett skickligt lag.
They make a great team.
Det här vattnet smakar bra.
This water tastes good.
Tom har sällan på sig hatt.
Tom rarely wears a hat. (x "en")
Tom har sällan på sig hatt.
Tom seldom wears a hat. (x "bär")
Vi värdesätter våra kunder.
We value our customers.
Vad är det för fel med det?
What's wrong with that?
Var kan jag köpa frimärken?
Where can I get stamps?
Var fick du tag på den där?
Where did you get that? (utrum)
Varför kommer du så tidigt?
Why did you come early? (present, "så")
Svarta katter betyder otur.
Black cats are bad luck.
Hur tror du att jag känner?
How do you think I feel? (x "mig")
Jag behövde inte din hjälp.
I didn't need your help.
Jag känner henne inte alls.
I don't know her at all.
Jag tjänade precis tre lax.
I just made three grand.
Jag behöver bara hitta Tom.
I just need to find Tom.
Jag spelar ofta volleyboll.
I play volleyball often.
Jag cyklade enhjuling idag.
I rode a unicycle today.
Jag trodde att Tom erkände.
I thought Tom confessed.
Jag trodde att du åkte hem.
I thought you went home. (x "gick")
Jag vill komma ut härifrån!
I wanna get out of here!
Jag skulle vilja gå hem nu.
I'd like to go home now.
Jag är på åttonde våningen.
I'm on the eighth floor.
Någon förstörde min kamera.
Someone broke my camera. (x "sönder")
Det finns en hållplats här.
There's a bus stop here. (x "buss-")
Tom kan inte sjunga höga A.
Tom can't sing a high A.
Han tycker mycket om musik.
He is very fond of music. (x "gillar")
Han känner många människor.
He knows a lot of people.
Han tycker mycket om musik.
He likes music very much. (x "gillar")
Han stack sitt hus i brand.
He set his house on fire. (x "sätta eld på")
Hennes engelska är utmärkt.
Her English is excellent.
Hans kropp hittades aldrig.
His body was never found.
Jag träffade Fred på gatan.
I met Fred on the street.
Jag ska göra din nya dräkt.
I'll make you a new suit.
Det är inte lönt att klaga.
It is no use complaining.
De ser honom som en hjälte.
They consider him a hero.
De döpte hunden till Shiro.
They named the dog Shiro.
Den här maten är glutenfri.
This food is gluten-free.
Det här är en vän till mig.
This is a friend of mine.
Tom är en mycket stark man.
Tom is a very strong man.
Varför följer du efter mig?
Why are you following me? (x "för-")
Bob var inte med på planen.
Bob wasn't in on the plan.
Han blev en berömd sångare.
He became a famous singer.
Han måste komma söderifrån.
He must be from the South.
Jag ska inte göra illa dig.
I'm not going to hurt you.
Klockan är sju i London nu.
It is seven in London now. (x "hon")
John har en bil från Japan.
John has a car from Japan.
Min lägenhet är i närheten.
My apartment is near here. (x "ligger")
Min mamma jobbar på fabrik.
My mom works in a factory.
Vår lärare skrattar sällan.
Our teacher seldom laughs.
Hon har inte kommit hit än.
She has not come here yet.
Tack för ditt hårda arbete.
Thanks for your hard work.
Tom trodde faktiskt på dig.
Tom actually believed you.
Tom samlade på kaffekoppar.
Tom collected coffee cups.
En student vill träffa dig.
A student wants to see you.
Är du redo att beställa nu?
Are you ready to order now?
Han gjorde mig en trädocka.
He carved me a wooden doll.
Han är någonstans i parken.
He's somewhere in the park.