Level 32 Level 34
Level 33

3201 - 3300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Är den här platsen upptagen?
Is this seat taken?
Hälsa Tom att jag är färdig.
Tell Tom I'm ready. (x "säg till")
Han förnekade den uppgiften.
He denied that fact. (x "där")
Jag kan inte göra det själv.
I can't do it alone. (x "klarar")
Jag kan inte göra det i dag.
I can't do it today. (space, x "klarar")
Jag hoppas att Tom säger ja.
I hope Tom says yes.
Jag skulle vilja träffa Tom.
I'd like to see Tom. (x "se")
Jag berättar för Tom senare.
I'll tell Tom later. (present)
Var snäll och tala långsamt.
Please speak slowly. (x "prata")
Jag fattar fortfarande inte.
I still don't get it.
Jag förstår helt och hållet.
I totally understand.
Jag skulle vilja vara ensam.
I'd like to be alone.
Jag skulle vilja hjälpa dig.
I'd like to help you.
Ken vann över mig på schack.
Ken beat me at chess. (x "slog")
Tom kan inte vara allvarlig.
Tom can't be serious. (x "seriös")
Tom kände sig väldigt ensam.
Tom felt very lonely.
Vi borde sätta upp en fälla.
We should set a trap.
Vi är i en konjunktursvacka.
We're in a recession. (x "recession", x "låg-")
Du kan inte kontrollera mig.
You can't control me.
Du måste göra som jag säger.
You must do as I say.
Han frågade mig vem jag var.
He asked me who I was.
Jag förstod inte hans skämt.
I didn't get his joke. (x "fattade")
Jag får inte så mycket post.
I don't get much mail.
Jag tyckte att det var gott.
I thought it was good. (x "bra")
Tom har ofta på sig en hatt.
Tom often wears a hat.
Ring mig när det är färdigt.
Call me when it's done.
Jag borde vila upp mig lite.
I should get some rest. ("upp", x "få")
Jag värdesätter vår vänskap.
I value our friendship.
Jag är allergisk mot gluten.
I'm allergic to gluten.
Jag är bara en taxichaufför.
I'm just a taxi driver.
Mary gillar att titta på TV.
Mary likes watching TV.
Tom är fortfarande skeptisk.
Tom is still skeptical.
Tom lever ett stillsamt liv.
Tom leads a quiet life.
Tom försökte behålla lugnet.
Tom tried to stay calm.
Vad är det för fel på honom?
What is wrong with him?
Ge mig inte den där blicken.
Don't give me that look.
Han är flytande på engelska.
He is fluent in English.
Han har inte på sig en hatt.
He is not wearing a hat.
Jag kan inte riktigt minnas.
I can't really remember.
Jag vill inte ha den längre.
I don't want it anymore. (utrum)
Jag såg det faktiskt aldrig.
I never actually saw it.
Säg vad vi ska göra härnäst.
Tell us what to do next.
Den här maten luktar ruttet.
This food smells rotten.
Tom sparkade omkull en stol.
Tom kicked over a chair.
Var någon annan frånvarande?
Was anybody else absent?
Har du någonsin varit på TV?
Have you ever been on TV?
Han hade snö upp till knäna.
He was knee-deep in snow.
Hur kan ni inte gilla honom?
How can you not like him? (x "du")
Får jag låna ditt suddgummi?
May I borrow your eraser?
Sluta bete dig som ett barn.
Quit acting like a child.
Russin är torkade vindruvor.
Raisins are dried grapes.
Vi är benägna att slösa tid.
We are apt to waste time.
Han är arton månader gammal.
He is eighteen months old.
Jag är ingen morgonmänniska.
I am not a morning person.
Jag har en vän vid namn Tom.
I have a friend named Tom.
En gång fann jag en bok där.
I once found a book there.
Tyvärr, jag har ingen aning.
I'm sorry, I have no idea.
Det är tyst här om nätterna.
It is quiet here at night.
Det finns en restaurang här.
There's a restaurant here.
Det här huset behöver målas.
This house needs painting.
Du har stavat mitt namn fel.
You've misspelled my name.
Har du någonsin sett en val?
Have you ever seen a whale?
Jag har inga lektioner idag.
I don't have classes today.
Jag varnade honom för faran.
I warned him of the danger.
Kan jag få ett kvitto, tack?
I'd like a receipt, please.
Jag skulle vilja byta plats.
I'd like to change my seat.
Är det en ko eller bisonoxe?
Is that a cow or a buffalo?
Det gjorde mig ytterst glad.
It made me supremely happy.
Hon gillade poesi och musik.
She liked poetry and music.
Det där var en utmärkt putt.
That was an excellent putt.
De lät mig välja en present.
They let me pick a present.
Tom har ofta på sig en hatt.
Tom frequently wears a hat.
Är du för eller mot det här?
Are you for or against this?
Krokodiler har vassa tänder.
Crocodiles have sharp teeth.
Han dog i cancer förra året.
He died of cancer last year.
Han är ett matematiskt geni.
He is a mathematical genius.
Jag växlade yen till dollar.
I exchanged yen for dollars.
Jag åt snabbt upp min lunch.
I finished my lunch quickly.
Jag trodde knappt mina ögon.
I scarcely believed my eyes.
Många tror att jag är tokig.
Many people think I'm crazy.
Tack för att du tog mig hit.
Thanks for bringing me here.
Den vackra kvinna är vänlig.
The beautiful woman is kind.
Paret hade ett lyckligt liv.
The couple led a happy life.
Bilden är verklighetstrogen.
The picture is true to life.
Denna bok verkar intressant.
This book seems interesting. (x "här")
Vad vill du berätta för oss?
What do you want to tell us?
Han stannade där hela tiden.
He stayed there all the time.
Han kastade ut mig ur huset.
He threw me out of the house.
Jag kan inte låta det hända.
I can't allow that to happen.
Jag vet inte vad klockan är.
I don't know what time it is.
Jag avskyr att se djur lida.
I hate to see animals suffer.
Jag ska sluta röka för gott.
I will quit smoking for good.
Lucy är en fin liten flicka.
Lucy is a pretty little girl.
Det ligger en bok på bordet.
There is a book on the table.
Det fanns ingenting i lådan.
There was nothing in the box.
De fångade rävar med fällor.
They caught foxes with traps.
Han lämnade boken på bordet.
He left the book on the table.
Hon lever ett olyckligt liv.
She is living an unhappy life.
Det är faktiskt bra nyheter.
That's actually the good news. (it)
Tom kunde inte bestämma sig.
Tom couldn't make up his mind.