Level 35 Level 37
Level 36

3501 - 3600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag har inget att skriva med.
I don't have anything to write with.
Det beror på stolens storlek.
It depends on the size of the chair.
När fick du konsertbiljetten?
When did you get the concert ticket?
Ett, tre och fem är udda tal.
One, three, and five are odd numbers.
Skulle du kunna sänka radion?
Would you mind turning down the radio?
Han lider av en svår sjukdom.
He is suffering from a serious illness.
Brevets innehåll var hemligt.
The contents of the letter were secret.
Jag kan inte göra något sånt.
I can't bring myself to do such a thing.
Jag åkte till Europa via USA.
I went to Europe by way of the United States.
Han beskrev olyckan i detalj.
He gave a detailed description of the accident.
Han håller på att bli skallig.
He's going bald.
Jag vill ha pengarna tillbaka.
I want a refund.
Jag har tappat bort min penna.
I've lost my pen.
Jag hittade ett jobb åt honom.
I found him a job.
Jag älskar den där klänningen.
I love that dress.
Jag är glad att vi är överens.
I'm glad we agree.
Alla sittplatser var upptagna.
Every seat was full.
Jag vann över honom på schack.
I beat him at chess. (x "slog")
Jag tror på hennes berättelse.
I believe her story.
Jag tror att jag är förälskad.
I think I'm in love. (x "kär")
Jag betalar på mitt eget sätt.
I'll pay my own way.
John fick Mary att hoppa till.
John made Mary jump.
Det är inte Tom som bestämmer.
Tom isn't in charge.
Jag kunde inte bry mig mindre.
I couldn't care less.
Jag tappade tidsuppfattningen.
I lost track of time.
Jag tycker inte om dig längre.
I no longer like you.
Jag önskar dig ett lycka till.
I wish you good luck.
Jag är här för att hjälpa dig.
I'm here to help you.
Det är 99,9 procent effektivt.
It's 99.9% effective.
Storleken har ingen betydelse.
Size does not matter.
Jag gillar att vara förberedd.
I like to be prepared.
Tom visste att jag var på väg.
Tom knew I was coming.
Låt honom vänta ett ögonblick.
Have him wait a moment. (x "slag")
Hennes klänning såg billig ut.
Her dress looked cheap.
Jag kan inte riktigt göra det.
I can't really do that.
Jag vet knappt någonting alls.
I know next to nothing.
Jag tror att Tom ljög för oss.
I think Tom lied to us.
Jag trodde att du gillade mig.
I thought you liked me.
Jag har bara sett det en gång.
I've only seen it once.
Diska tallrikarna är du snäll.
Please wash the dishes.
Den där mannen är panikslagen.
That man is in a panic.
Var trevligare mot din syster.
Be nicer to your sister.
Jag är inte på väg någonstans.
I am not going anywhere.
Jag kan inte göra det just nu.
I can't do it right now.
Jag hade en väldigt hög feber.
I had a very high fever.
Jag vet att jag kommer att dö.
I know I'm going to die.
Jag låste dörren på framsidan.
I locked the front door.
Jag tror att jag är utarbetad.
I think I am overworked.
Jag trodde att vi kunde prata.
I thought we could talk.
Jag trodde att du gillade Tom.
I thought you liked Tom.
Jag skulle vilja låna den här.
I'd like to borrow this. (utrum)
Armén var tvugna att reterera.
The army had to retreat.
Kan du hålla det en hemlighet?
Can you keep it a secret?
Han slutade aldrig att skriva.
He never stopped writing.
Jag tycker inte om dig längre.
I don't like you anymore.
Jag tänker inte lyssna på dig.
I'm not listening to you.
Låt mig fundera ett litet tag.
Let me think for a while.
Min katt hade ihjäl en ekorre.
My cat killed a squirrel.
Det här är hans bil, tror jag.
This is his car, I think.
Det här är det värsta av allt.
This is the worst of all.
All kunskap är inte till godo.
All knowledge is not good.
Antingen har du eller han fel.
Either you or he is wrong.
Han bor på andra sidan floden.
He lives across the river.
Jag gör det för att jag måste.
I do it because I have to.
Jag har inte tid att laga mat.
I don't have time to cook.
Var snäll och avbryt mig inte.
Please don't interrupt me.
Tom har ibland på sig en hatt.
Tom sometimes wears a hat.
Tom har på sig hatt varje dag.
Tom wears a hat every day. (x "en")
Vi har varit uppe hela natten.
We have been up all night.
Grekerna äter också ofta fisk.
Greeks often eat fish, too.
Han lät mig sova över en natt.
He let me stay for a night.
Han tittade på en svensk film.
He watched a Swedish movie.
Jag trivs verkligen i Georgia.
I am very happy in Georgia.
Jag har varit hos tandläkaren.
I've been to the dentist's.
Hon är gift med en tandläkare.
She's married to a dentist.
Titanic krockade i ett isberg.
The Titanic hit an iceberg.
Hur länge har han varit borta?
How long has he been absent?
Jag hatar alla slags insekter.
I hate insects of all kinds.
Jag gör dig nervös, inte sant?
I make you nervous, don't I?
Det var faktiskt inte så illa.
It actually wasn't that bad.
Det startade en kedjereaktion.
It started a chain reaction.
Var snäll och stäng av motorn.
Please turn off your engine.
Hon gav honom en massa pengar.
She gave him a lot of money.
Mannen satte eld på sig själv.
The man set himself on fire.
Du måste vara jättehungrig nu.
You must be very hungry now.
Gör det som du tycker är rätt.
Do what you believe is right.
Han svarade inte på mitt brev.
He didn't reply to my letter.
Han är min bror, inte min far.
He is my brother, not father.
Hennes syster bor i Skottland.
Her sister lives in Scotland.
Jag åkte flygplan till Kyushu.
I went to Kyushu by airplane.
Jag har lagat radion åt honom.
I've fixed the radio for him.
Den här jakten är väldigt dyr.
This yacht is very expensive.
Tom har inte ofta på sig hatt.
Tom doesn't often wear a hat. (x "en")
Vem vill ha lite varm choklad?
Who wants some hot chocolate?
Håll bollen med båda händerna.
Hold the ball with both hands.
Jag vill vara en ärlig person.
I want to be an honest person.
Jag åkte dit med buss och tåg.
I went there by bus and train.
Min engelska är inte alls bra.
My English is not good at all.
Vår skola är femtio år gammal.
Our school is fifty years old.
De gjorde en märklig upptäckt.
They made a strange discovery.