Level 36 Level 38
Level 37

3601 - 3700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom kan tala flytande franska.
Tom can speak French fluently.
Tom sa att han ville vara här.
Tom said he wanted to be here.
Vad du har blivit lärd är fel.
What you were taught is wrong.
Var kom det där skeppet ifrån?
Where did that ship come from?
Jobbar du fortfarande med Tom?
Are you still working with Tom?
Jag är inte det minsta orolig.
I am not the least bit worried.
Min far lagade en trasig stol.
My father fixed a broken chair.
Fetma är en nationell epidemi.
Obesity is a national epidemic.
Hon äter inte kött, eller hur?
She doesn't eat meat, does she?
Hon är väldigt rädd för ormar.
She has a great fear of snakes.
De kommer inte förrän imorgon.
They won't come until tomorrow.
Tom häller upp ett glas mjölk.
Tom is pouring a glass of milk.
Tvätta händerna innan du äter.
Wash your hands before you eat.
Han tror på det övernaturliga.
He believes in the supernatural.
Han är min bror, inte min far.
He is my brother, not my father.
Han dömde Brown till hängning.
He sentenced Brown to be hanged.
Jag är van vid att jobba hårt.
I am accustomed to working hard.
Jag ville bara kolla min mail.
I just wanted to check my email.
Hon översatte det ord för ord.
She translated it word for word.
De fångade räven med en fälla.
They caught the fox with a trap.
Vi såg barnet kliva på bussen.
We saw the child get on the bus.
Skulle du vilja dansa med mig?
Would you like to dance with me?
Jag bor intill leksaksaffären.
I live next door to the toy shop.
Jag är faktiskt ganska seriös.
I'm actually being quite serious.
Jag kokar fortfarande råriset.
I'm still cooking the brown rice.
Kenya blev självständigt 1963.
Kenya became independent in 1963.
Hon kvävde honom med en kudde.
She suffocated him with a pillow.
Tom gillar inte Marys attityd.
Tom doesn't like Mary's attitude.
Alla eleverna kommer från USA.
All the students come from the US.
Kan du hämta mig på stationen?
Can you pick me up at the station?
Äter du ofta fisk till middag?
Do you often have fish for dinner?
Han borde ha varit färdigt nu.
He should have finished it by now.
Jag gav dem ett tusen yen var.
I gave them one thousand yen each.
Är det något fel på dina ögon?
Is something wrong with your eyes?
Skulpturerna är av högt värde.
The sculptures are of great value.
Det var ingen där förutom jag.
There was no one there besides me.
Tyskland ligger mitt i Europa.
Germany is in the middle of Europe.
Hur många engelska ord kan du?
How many English words do you know?
Hon talar inte japanska hemma.
She doesn't speak Japanese at home.
Hon klappade sin son på axeln.
She patted her son on the shoulder.
Tom ser Mary som en hjältinna.
Tom considers Mary to be a heroine.
De erbjöd gästerna lite kaffe.
They offered the guests some coffee.
Orsaken till olyckan är okänd.
The cause of the accident is unknown.
Vi såg inga flickor i gruppen.
We didn't see any girls in the group.
De är nöjda med det nya huset.
They are satisfied with the new house.
Vad hände med resten av maten?
What happened to the rest of the food?
En ung flicka satt vid ratten.
A young girl was at the steering wheel.
Tom kom faktiskt på det själv.
Tom actually figured it out by himself.
Har du gjort något nyårslöfte?
Did you make any New Year's resolutions?
Hur länge ska du vara i Japan?
How long are you going to stay in Japan?
Jag vet inte vad rätt svar är.
I don't know what the correct answer is.
Jag ser fram emot sommarlovet.
I'm looking forward to the summer break.
Vår bil är tre år äldre än er.
Our car is three years older than yours. (x "din", x "-a")
Du måste ta tjuren vid hornen!
You've got to take the bull by the horns!
Jag ser fram emot sommarlovet.
I'm looking forward to the summer vacation.
De har läst en intressant bok.
They have been reading an interesting book.
Vädret ska bli bättre imorgon.
The weather is bound to get better tomorrow.
Denna salen tar 2000 personer.
This hall is capable of holding 2,000 people. (x "här")
Din fråga hör inte till ämnet.
Your question is not relevant to the subject.
Snälla sänk volymen lite till.
Please turn down the volume a little bit more.
Jag kommer inte att behöva dig.
I won't need you.
Jag kände mig smått illamående.
I felt ill at ease.
Jag önskar att jag hade en bil.
I wish I had a car.
Tom skulle kunna vara en polis.
Tom could be a cop.
Tom berättade inte det för mig.
Tom didn't tell me.
Han berättade aldrig för någon.
He never told anyone.
Jag kan inte sjunga en ren ton.
I can't carry a tune.
Jag kan inte riskera någonting.
I can't take chances. (x "ta")
Jag känner mig väldigt förrådd.
I feel very betrayed.
Jag lämnade dig ett meddelande.
I left you a message.
Jag skulle vilja följa med dig.
I'd like to join you.
Jag skulle vilja pröva det här.
I'd like to try this.
Det är där jag kommer att vara.
That's where I'll be.
Den gamle mannen satte sig ner.
The old man sat down.
Tom kommer att bli överlycklig.
Tom will be thrilled.
Vi måste göra bättre ifrån oss.
We have to do better.
Vem kan utföra det här arbetet?
Who can do this work?
Är du hungrig över huvud taget?
Are you hungry at all?
Skulle jag kunna få en servett?
Could I have a tissue?
Glöm inte att använda tandtråd.
Don't forget to floss.
Tvinga mig inte att göra detta.
Don't make me do this. (x "här", x "få")
Jag flyttade inte på någonting.
I didn't move a thing.
Hon skyndade ner för trapporna.
She dashed downstairs.
Vad är det som tar så lång tid?
What's taking so long?
Jag tycker att han är skicklig.
I think he's competent.
De säger att kärleken är blind.
They say love is blind.
Jag kan inte låta dig göra det.
I can't let you do that.
Jag kan inte stå ut med ljudet.
I can't stand the noise. (x "klara")
Jag trodde att jag hörde musik.
I thought I heard music.
Jag önskar att vi hade mer tid.
I wish we had more time.
Jag skulle vilja följa med Tom.
I'd like to go with Tom.
Jag skulle vilja träffa Tom nu.
I'd like to see Tom now.
Jag skulle vilja prata med Tom.
I'd like to talk to Tom.
Det där är varför han blev arg.
That's why he got angry.
Tom gjorde det för skojs skull.
Tom did it just for fun.
Han tycker om att spela tennis.
He enjoys playing tennis.
Jag glömde min egen födelsedag.
I forgot my own birthday.
Jag går till arbetet varje dag.
I walk to work every day.
Den här bilen drivs av alkohol.
This car runs on alcohol. (x "går")
Det här gräset behöver klippas.
This grass needs cutting.