Level 37 Level 39
Level 38

3701 - 3800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom berättade för Mary om John.
Tom told Mary about John.
Rita ett streck på ditt papper.
Draw a line on your paper.
Jag kan inte böja min högerarm.
I can't bend my right arm.
Jag tvivlar på att Tom är glad.
I doubt that Tom is happy.
Jag har en överraskning åt dig.
I have a surprise for you.
Jag kommer förklara incidenten.
I'll explain the incident. ("kommer", x "att")
Jag måste träffa en tandläkare.
I've got to see a dentist.
Det tar inte särskilt lång tid.
It doesn't take very long.
Det är dags att gå till skolan.
It's time to go to school.
Min far är duktig på att simma.
My father swims very well.
Nancy tycker om inomhussporter.
Nancy enjoys indoor games.
Det kommer försätta dig i fara.
That'll put you in danger.
Vem som helst kan göra misstag.
Anybody can make a mistake.
Jag kan inte stoppa blödningen.
I cannot stop the bleeding.
Jag kommer inte ihåg ditt namn.
I don't remember your name.
Jag tycker om att mata duvorna.
I like to feed the pigeons.
Jag visade för dem hur man gör.
I showed them how to do it.
Jag tror inte att kärlek finns.
I think love doesn't exist.
Jag trodde att jag förstod dig.
I thought I understood you.
Jag trodde att jag var trevlig.
I thought I was being nice.
Lucy kan inte använda ätpinnar.
Lucy cannot use chopsticks.
Han köpte den inte i alla fall.
He did not buy it after all. (utrum)
Hur länge tänker du stanna här?
How long will you stay here?
Jag besöker honom varannan dag.
I visit him every other day.
Låt oss hoppas på bra resultat.
Let's hope for good results.
Har Jane lämnat Japan för gott?
Has Jane left Japan for good?
Jag skulle vilja bo i New York.
I'd like to live in New York.
Jag är orolig för hennes hälsa.
I'm anxious about her health.
Jag är kapten över detta skepp.
I'm the captain of this ship. (x "här")
Inga av de här äggen är färska.
None of these eggs are fresh.
Man lär sig ut av erfarenheter.
People learn from experience.
Det finns blott ett alternativ.
There is but one alternative.
Det fanns inte en själ i sikte.
There wasn't a soul in sight.
De har ingen annanstans att gå.
They have nowhere else to go.
Tom vet inte vart han skall gå.
Tom doesn't know where to go.
I morgon ska jag gå och shoppa.
Tomorrow I am going shopping. (space)
Du känner dig ensam, eller hur?
You feel lonesome, don't you?
Grekiska är inget enkelt språk.
Greek is not an easy language. (x "lätt")
Jag fick ett brev från min vän.
I got a letter from my friend.
Jag har många samtal att ringa.
I have a lot of calls to make.
Jag har mitt eget sovrum hemma.
I have my own bedroom at home.
Jag ångrar att jag åt ostronen.
I regret eating those oysters.
Jag lämnade in ett papper igår.
I turned in a paper yesterday.
Jag vill vara mer självständig.
I want to be more independent.
Det var ett extremt grymt krig.
It was an extremely cruel war.
Hon är nästan sextio år gammal.
She is almost sixty years old.
Hotellet drivs av hans farbror.
The hotel is run by his uncle. (father side)
Vem är det? "Det är din mor."
Who is it? "It's your mother."
Han föll aldrig för frestelsen.
He never gave in to temptation.
Han är tillbaka om tio minuter.
He will be back in ten minutes.
Hur säger du det på italienska?
How do you say that in Italian?
Jag kan inte besvara din fråga.
I can not answer your question.
Jag öppnade asken. Den var tom.
I opened the box. It was empty.
Jag har bott här hela mitt liv.
I've lived here my entire life.
Hon hade hjärtformade örhängen.
She wore heart-shaped earrings.
Männen gick för att jaga lejon.
The men went hunting for lions.
Tom trodde att ingen var hemma.
Tom thought no one was at home.
Kan du förklara vad det här är?
Would you explain what this is?
Du ser precis ut som din pappa.
You look just like your father. (x "far")
Hans svar är i princip ett nej.
His answer amounts to a refusal.
Hur länge måste jag stanna här?
How long do I have to stay here?
Jag ville bara ställa en fråga.
I just wanted to ask a question.
Min åsikt skiljer sig från din.
My idea is different from yours.
Håll käften, annars åker du ut.
Shut up or you'll be thrown out.
Skeppet har inte ens dockat än.
The ship hasn't even docked yet.
Vi frågade honom vad han hette.
We asked him what he was called.
Vilken frukt tycker du bäst om?
What fruit do you like the best?
När bröt andra världskriget ut?
When did World War II break out?
Hur ofta tvättar du dina jeans?
How often do you wash your jeans?
Jag klarar inte av att se blod.
I can't stand the sight of blood.
Min bror och jag delade rummet.
My brother and I shared the room.
En av dina knappar har lossnat.
One of your buttons has come off.
Skala äpplet innan du äter det.
Peel the apple before you eat it.
Trafikljuset slog om till rött.
The traffic light changed to red.
Han har det bättre än någonsin.
He is better off than ever before.
Inga stjärnor syntes på himlen.
No stars could be seen in the sky.
Vissa kvinnor rakar inte benen.
Some women don't shave their legs.
Den räven måste ha dödat hönan.
That fox must have killed the hen.
Det ligger affärer längs gatan.
There are stores along the street.
Det här är brevet från min vän.
This is the letter from my friend.
Han rensade gatan på kastanjer.
He cleared the street of chestnuts.
Jag studerade en stund i morse.
I studied for a while this morning. (space, x "pluggade")
Min åsikt skiljer sig från din.
My opinion is different from yours.
Tom fick inte något gjort idag.
Tom didn't get anything done today.
En bild säger mer än tusen ord.
A picture is worth a thousand words.
Följer du med mig till affären?
Are you coming to the store with me?
Han är tillbaks om några dagar.
He will be back in a couple of days. (vard. "t...")
De kämpade för religionsfrihet.
They fought for freedom of religion.
Vi gör mjölk till ost och smör.
We make milk into cheese and butter.
Väntar du på oss vid stationen?
Will you wait for us at the station? (present, "v..")
Hans namn är känt världen över.
His name is known all over the world.
Hans svar var kort och koncist.
His reply was short and to the point.
Hur länge tänker du stanna här?
How long do you plan on staying here?
Hon blev väldigt arg på barnen.
She got very angry with the children.
Du är väl inte rädd för spöken?
You aren't afraid of ghosts, are you? ("v..")
Staden förstördes under kriget.
The town was destroyed during the war.
Jag läste ut boken i går kväll.
I finished reading the book last night. (spaces)
Dagarna blir längre och längre.
The days are getting longer and longer. (x "allt")
När lämnar din far hans kontor?
When does your father leave his office?
Månen är mycket vacker i kväll.
The moon is very beautiful this evening.