Level 39 Level 41
Level 40

3901 - 4000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det tog nätt och jämnt en timme.
It took little more than an hour. ("n... o... j...")
Min pappa är inte hemma just nu.
My dad is not home at the moment.
Min fars bil är gjord i Italien.
My father's car is made in Italy.
Ljudet väckte mig från min sömn.
The noise awoke me from my sleep.
Skeppet var inte redo för strid.
The ship wasn't ready for battle.
Den sjuka mannens liv är i fara.
The sick man's life is in danger.
Tåget var fullt med passagerare.
The train was full of passengers.
Det är en papegoja i fågelburen.
There's a parrot in the birdcage.
Tom har aldrig sett Mary så arg.
Tom has never seen Mary so angry.
Vi kan inte ge upp utan en kamp.
We can't give up without a fight.
Vilken nagellack är din favorit?
What's your favorite nail polish?
Ord kan inte beskriva skönheten.
Words cannot describe the beauty.
Du får prata hur mycket du vill.
You may talk as much as you like.
Gud skapade jorden på sex dagar.
God created the earth in six days.
Han högg av en gren från trädet.
He cut off a branch from the tree.
Jag har en vän vars namn är Tom.
I have a friend whose name is Tom. (x "heter")
Jag har aldrig ätit mango förut.
I have never eaten a mango before.
Jag kommer tillbaka om 2 veckor.
I will be back in two week's time. ("2")
Är din lägenhet väl underhållen?
Is your apartment well maintained?
1,6 mil är inte en kort sträcka.
Ten miles is not a short distance.
Rummet kommer att målas imorgon.
The room will be painted tomorrow.
Vi måste försöka bryta dödläget.
We must try to break the deadlock.
Vad tycker du om den här tröjan?
What do you think of this sweater?
Skulle du vilja ha lite äggröra?
Would you like some scrambled egg?
Du är riktigt klumpig av dig va!
You are really clumsy, aren't you! ("v...")
Jag undrar vem av er som ljuger.
I wonder which one of you is lying.
Jag har bott sex månader i Kina.
I've lived in China for six months.
Fotboll är populärare än tennis.
Soccer is more popular than tennis.
Satte du på frimärket på brevet?
Did you put a stamp on the envelope?
Han gick ut en runda med hunden.
He went out for a walk with his dog.
Hon vill hålla honom på avstånd.
She wants to keep him at a distance.
Vi hinner inte i tid till mötet.
We won't be in time for the meeting.
Du har druckit tre koppar kaffe.
You have drunk three cups of coffee.
Du kan komma med oss om du vill.
You may come with us if you want to.
Du borde köpa en telefonsvarare.
You should buy an answering machine.
Tom bad om en filt och en kudde.
Tom asked for a blanket and a pillow.
Har du en kofot i verktygslådan?
Do you have a crowbar in your toolbox?
Han besökte ett barnhem i Texas.
He visited a children's home in Texas.
Tom är van att ta snabba beslut.
Tom is used to making quick decisions.
Alla dörrar i huset var stängda.
All the doors of the house were closed.
Men det var förstås länge sedan.
But of course that was a long time ago.
Han kysste sin dotter på pannan.
He kissed his daughter on the forehead.
Min far är på promenad i parken.
My father is taking a walk in the park.
Hunden har bitit hål på min ärm.
The dog has bitten a hole in my sleeve.
Du kan välja vilken bok du vill.
You may choose whichever book you like.
Torkan skadade alla skördor där.
The drought damaged all the crops there.
När brukar du vakna på morgonen?
What time do you wake up in the morning?
Hur lärde du dig att spela fiol?
How did you learn how to play the violin?
Är Ginza Japans livligaste gata?
Is the Ginza the busiest street in Japan?
Kan jag få ett par ostsmörgåsar?
May I have a couple of cheese sandwiches?
Hawaii har fint väder året runt.
Hawaii enjoys good weather the year round.
Vi hade roligt på stranden igår.
We had a good time at the beach yesterday.
Någon måste vara här för barnen.
Somebody needs to be here for the children.
Jag har läst engelska i fyra år.
I have been studying English for four years.
Läraren tolkade meningen åt oss.
The teacher interpreted the sentence for us.
Jag ska arbeta under sportlovet.
I'm going to work during the spring vacation.
Vet du varför han skolkade idag?
Do you know the reason why he cut class today?
Jag kan inte röra det ur fläcken.
I can't budge it.
Jag behöver en huvudvärkstablett.
I need an aspirin.
Jag visste att du skulle bli arg.
I knew you'd be mad.
Säg åt Mary att jag älskar henne.
Tell Mary I love her.
Tom gjorde ett halv-färdigt jobb.
Tom did a sloppy job.
Jag blev blöt ända in på skinnet.
I got wet to the skin.
Jag kan inte göra det där heller.
I can't do that either.
Jag är faktiskt väldigt upptagen.
I'm actually very busy.
Jag kan inte ändra på vem jag är.
I can't change who I am.
Jag kan inte göra det här längre.
I can't do this anymore.
Jag tror fortfarande på kärleken.
I still believe in love.
Jag trodde att jag såg ett spöke.
I thought I saw a ghost.
Jag trodde att det var ett skämt.
I thought it was a joke.
Kan jag avboka den här biljetten?
Can I cancel this ticket?
Jag önskar att jag vore ung igen.
I wish I was young again.
Var snäll och sätt på dig skorna.
Please put your shoes on.
Den här sången är en kärlekssång.
This song is a love song.
Han är antingen full eller tokig.
He is either drunk or mad.
Mary gillar mjölk väldigt mycket.
Mary likes milk very much.
Hon är ute efter ett bättre jobb.
She is after a better job.
Vi träffas här en gång i månaden.
We meet here once a month.
Du måste återbetala dina skulder.
You must repay your debts.
Jag släppte in katten i mitt rum.
I let the cat into my room.
Jag kan inte ens göra en omelett.
I can't even cook an omelet.
Jag har en fruktansvärd tandvärk.
I have a terrible toothache.
Jag vet att du saknar din familj.
I know you miss your family.
Jag tror att vi glömde någonting.
I think we forgot something.
Hon köpte en kamera till sin son.
She bought her son a camera.
Var ligger den danska ambassaden?
Where is the Danish embassy?
En helicopter åkte runt över oss.
A helicopter circled over us.
Han var i ett kritiskt tillstånd.
He was in critical condition.
Jag bad henne att vänta ett slag.
I asked her to wait a moment.
Jag har aldrig varit i Argentina.
I've never been to Argentina.
Berätta för Tom vad du vill göra.
Tell Tom what you want to do.
Tom har bevisat att det fungerar.
Tom has proved that it works.
Var ligger den finska ambassaden?
Where is the Finnish embassy?
Han kan varken läsa eller skriva.
He can neither read nor write.
Han undersökte Amazonas regnskog.
He explored the Amazon jungle.
Han stannade hos hans fasters hus.
He stayed at his aunt's house. (father's, x "sov över")
Hans bil kolliderade med ett tåg.
His car collided with a train.
Hur länge har du varit utomlands?
How long have you been abroad?
Jag vet inte om han är en doktor.
I don't know if he's a doctor. (x "läkare")
Jag önskar bara att Tom vore här.
I only wish Tom could be here.