Level 40 Level 42
Level 41

4001 - 4100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Är din fru fortfarande i Amerika?
Is your wife still in America?
Det kommer att bli ganska kyligt.
It is going to be rather cool.
Lådan är för tung för att lyftas.
The box is too heavy to carry.
Att flyga drake kan vara farligt.
Flying a kite can be dangerous.
Jag kan inte komma av arbetet nu.
I can't get away from work now.
Jag trodde att han var en doktor.
I thought that he was a doctor.
Jag försöker bara tjäna en slant.
I'm just trying to make a buck.
Memorera dikten till nästa vecka.
Memorize the poem by next week.
Den här stolen är väldigt bekväm.
This chair is very comfortable.
Tom kan skriva med båda händerna.
Tom can write with either hand.
När måste jag lämna in rapporten?
When must I turn in the report?
Var ligger den norska ambassaden?
Where is the Norwegian embassy?
Vilken är din favoritsuperhjälte?
Who's your favorite super hero?
Du borde inte titta ner på honom.
You shouldn't look down on him.
Har du ätit färdigt frukosten än?
Have you finished breakfast yet?
Ofta kommer han inte till skolan.
He often doesn't come to school. (reverse)
Jag har inte tid att läsa böcker.
I don't have time to read books.
Jag ångrar att jag inte åkte dit.
I regret that I didn't go there. (x "gick")
Jag pluggade i kanske två timmar.
I studied for perhaps two hours.
Hon frågade mig om jag mådde bra.
She asked me if I was all right.
Eftersom han ljög straffades han.
Because he lied, he was punished.
Har du någonsin ätit en bananpaj?
Have you ever eaten a banana pie?
Han räknade ut ljusets hastighet.
He calculated the speed of light.
Han var siste man att komma fram.
He was the last person to arrive.
Det var min tur att städa rummet.
It was my turn to clean the room.
Han har kanske många flickvänner.
Maybe he has lots of girlfriends.
Man måste dra gränsen någonstans.
One must draw the line somewhere.
Datorreparationen tog hela dagen.
The computer repair took all day.
Tom är en av mina närmsta vänner.
Tom is one of my closest friends.
Tom borde inte ha ätit så mycket.
Tom shouldn't have eaten so much.
Vi måste respektera lokala seder.
We have to respect local customs.
Kan jag få ett glas vatten, tack.
Bring me a glass of water, please.
Gud skapade världen på sex dagar.
God created the world in six days.
Har du någonsin ätit japansk mat?
Have you ever eaten Japanese food?
Jag vill inte träffa någon i dag.
I don't want to see anybody today. (space)
Jag minns allt du säger till mig.
I remember everything you tell me.
Vi är tacksamma för er vänlighet.
We are thankful for your kindness.
Vilken är din favoritprotestsång?
What's your favorite protest song?
Bob har många böcker på sitt rum.
Bob has a lot of books in his room.
Köpte du den på svarta marknaden?
Did you buy it on the black market? (utrum)
Jag ser fram emot att träffa dig.
I am looking forward to seeing you.
Flygplanet ankommer klockan åtta.
The plane gets in at eight o'clock.
Vilken är din favoritactionrulle?
What is your favorite action movie?
En katt låg och sov i bastrumman.
A cat was sleeping in the bass drum.
Han är före i sin engelska klass.
He is ahead of his class in English.
Hur ser du om någon är en löpare?
How do you know someone is a runner? (x "vet")
Jag blandar majonnäs med ketchup.
I am mixing mayonnaise with ketchup.
Jag kommer att åka oavsett väder.
I will go regardless of the weather. (x "gå")
Religion är ett opium för folket.
Religion is the opium of the people.
Tom har dörrarna låsta om natten.
Tom keeps his doors locked at night.
Vi letar efter en nedgrävd skatt.
We were looking for buried treasure.
Franska talas i en del av Kanada.
French is spoken in a part of Canada.
Han kände sig fram genom mörkret.
He felt his way through the darkness.
Hennes namn är känt världen över.
Her name is known all over the world.
Jag sträckte ut handen mot boken.
I stretched out my hand for the book.
Jag måste ta ett paraply med mig.
I've got to take an umbrella with me.
Hon rådde honom att ta medicinen.
She advised him to take the medicine.
Honom har hon inte sett på länge.
She has not seen him for a long time. (reverse)
Vad vill du att jag ska prata om?
What do you want to talk to me about?
New Yorks gator är väldigt breda.
The streets of New York are very wide.
Många människor dödades i kriget.
A lot of people were killed in the war.
Glöm inte att det finns undantag.
Don't forget that there are exceptions.
Har du skrivit upp telefonnumret?
Have you written down the phone number? (x "ner/ned")
Han inser inte att han är tondöv.
He doesn't realise that he's tone deaf.
Hans bok blev föremål för kritik.
His book became an object of criticism.
Snälla fråga inte en sådan fråga.
Please don't ask that kind of question.
Räck upp handen om du vet svaret.
Raise your hand if you know the answer.
Hon lever på grönsaker och råris.
She lives on vegetables and brown rice.
Det var många människor i rummet.
There were a lot of people in the room.
Finns det en tvättmaskin i huset?
Is there a washing machine in the house?
Det är länge sedan jag såg honom.
It has been a long time since I saw him.
Snälla rätta mig när jag gör fel.
Please correct me when I make a mistake.
Det var en massa möbler i rummet.
There was a lot of furniture in the room.
Tom samlade ihop alla sina saker.
Tom gathered together all his belongings.
Vi vill inte skrämma bort barnen.
We don't want to scare the children away.
Alla vill träffa dig. Du är känd!
Everyone wants to meet you. You're famous!
Skrev du något i din dagbok idag?
Did you write anything in your diary today?
Har du skrivit klart din uppsats?
Have you finished writing your composition?
Vad vill du bli när du blir stor?
What would you like to be when you grow up?
Din högra strumpa är utochinvänd.
You have your right sock on wrong side out.
Jag börjar så sakta tycka om Ken.
I am beginning to like Ken little by little.
Medicinen var hennes sista utväg.
She relied on the medicine as a last resort.
Han hörde illa och kunde inte gå.
He had difficulty in hearing and could not walk.
Du hinner inte i tid till skolan.
You are not going to make it in time for school.
Snälla kör in till trottoarkanten.
Please pull over.
Säg till Tom att jag älskar honom.
Tell Tom I love him.
Jag har alltid varit en ensamvarg.
I was always a loner.
Jag visste att jag inte var galen.
I knew I wasn't crazy.
Jag kommer inte att följa med dig.
I'm not going with you.
Han är inte vad han utger sig för.
He is not what he seems.
Han kommer alltid att älska henne.
He will always love her.
Jag kan inte knäcka den här koden.
I can't break this code.
Hon sa att hon hade en förkylning.
She said she had a cold.
Vi diskuterade vad vi skulle göra.
We discussed what to do.
Din önskan har gått i uppfyllelse.
Your wish has come true.
Imorgon är det hennes födelsedag.
Tomorrow is her birthday. (x "fyller")
Han tillverkade en liten hundkoja.
He made a small dog house.
Jag kan inte gå förrän han kommer.
I can't go until he comes.
Jag vill att du ska jobba hårdare.
I want you to work harder.
Vi visste inte vad vi skulle göra.
We didn't know what to do.