Level 41 Level 43
Level 42

4101 - 4200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag gillar att ha mycket att göra.
I like having plenty to do.
Det här kommer aldrig att ta slut.
This is never going to end.
Varför behöver du de här pengarna?
Why do you need this money?
Han är ofta försenad till skolan.
He is often late for school.
Han gillar verkligen musik mycket.
He really likes music a lot.
Mary hjälpte sin mor att laga mat.
Mary helped her mother cook.
Hon kommer att betala för allting.
She will pay for everything.
Vi skulle vilja ha en flaska rosé.
We'd like a bottle of rosé.
Var ligger den indiska ambassaden?
Where is the Indian embassy?
Är det moraliskt fel att äta kött?
Is eating meat morally wrong?
Det är ett väldigt farligt system.
It's a very dangerous system.
Var snäll och spika igen fönstren.
Please nail the windows shut.
Tom har nästan aldrig på sig hatt.
Tom almost never wears a hat.
Tom tycker inte om den här färgen.
Tom does not like this color.
Vi tittade alla ut genom fönstret.
We all looked out the window.
Vi måste gå tillbaka till skeppet.
We must get back to the ship.
Var ligger den spanska ambassaden?
Where is the Spanish embassy?
Var ligger den svenska ambassaden?
Where is the Swedish embassy?
Du måste få tillräckligt med sömn.
You have to get enough sleep.
Han är stolt över att vara doktor.
He is proud of being a doctor. (x "läkare")
Jag tror jag ska gå och lägga mig.
I think I'm gonna go to sleep.
Det är onormalt att äta så mycket.
It is abnormal to eat so much.
Det var väldigt kallt den kvällen.
It was very cold that evening.
Låt oss göra det någon annan gång.
Let's make it some other time.
De här skorna är gjorda i Italien.
These shoes are made in Italy.
En katt har en svans och fyra ben.
A cat has a tail and four legs.
Hans romaner är för djupa för mig.
His novels are too deep for me.
Jag lade på och ringde henne igen.
I hung up and called her again.
Jag promenerar i skogen varje dag.
I walk in the forest every day.
Jag åkte ända till London med bil.
I went as far as London by car.
Jag ska lära dig att spela schack.
I will teach you to play chess.
Låt mig berätta för dig om fallet.
Let me tell you about the case.
De plaskade vatten i mitt ansikte.
They dashed water into my face.
Tom vet inte vad han ska beställa.
Tom doesn't know what to order.
Kan du vara snäll och låsa dörren?
Would you please lock the door? (x "är")
Ett kuvert och ett frimärke, tack.
An envelope and a stamp, please.
Han kan tala franska och engelska.
He can speak French and English.
Han har faktiskt inte ätit kaviar.
He hasn't actually eaten caviar.
Han visade mig hennes foto i smyg.
He secretly showed me her photo.
Jag vill att du håller ditt löfte.
I want you to keep your promise.
Jag är ledsen, vi har inga vaccin.
I'm sorry, we have no vacancies.
Att föra en dagbok är en bra vana.
Keeping a diary is a good habit.
Min engelska är allt men inte bra.
My English is anything but good.
Någon har stulit alla mina pengar.
Someone has stolen all my money.
Vi flög från London till New York.
We flew from London to New York.
Är du allergisk mot någon medicin?
Are you allergic to any medicine?
Han gråter alltid när han är full.
He always cries when he is drunk.
Han sa åt eleverna att vara tysta.
He told the students to be quiet.
Han torkade svetten från ansiktet.
He wiped the sweat from his face.
Jag bryr mig inte om vad de säger.
I don't care about what they say.
Hon är inte så ung som hon ser ut.
She is not as young as she looks.
Planet gjorde en perfekt landning.
The plane made a perfect landing.
Detta barnet har växt upp normalt.
This child has grown up normally. (x "här")
Utan vatten så skulle vi snart dö.
Without water, we would soon die.
Han visade mig hennes bild i smyg.
He secretly showed me her picture.
Helen håller alltid sitt rum rent.
Helen always keeps her room clean.
Jag kanske har lagt den på bordet.
I might have left it on the table. (utrum)
Jag uppskattar vår vänskap mycket.
I value your friendship very much.
Det är inte blod. Det är tomatsås.
It's not blood. It's tomato sauce.
Sömnbrist är inte bra för kroppen.
Lack of sleep is bad for the body.
Det finns femtio stater i Amerika.
There are fifty states in America.
Vem springer snabbast i din klass?
Who can run fastest in your class?
Amerika är ett land av invandrare.
America is a country of immigrants.
Importen av brittiska varor ökade.
Imports of British goods increased.
Tom har aldrig ätit rått hästkött.
Tom has never eaten raw horse meat.
Tom skrattade åt alla Marys skämt.
Tom laughed at all of Mary's jokes.
Vilken sorts vin rekommenderar du?
What kind of wine do you recommend?
Det var söndag i går, inte lördag.
Yesterday was Sunday, not Saturday. (space)
Du måste bli kvitt den där ovanan.
You must get rid of that bad habit.
Bob tittade förbi hos sin farbror.
Bob dropped in at his uncle's house. (father's)
Betyder det att du vill göra slut?
Does that mean you want to break up?
Låt inte din fantasi springa iväg.
Don't let your imagination run wild.
Han litar mycket på sin assistent.
He trusts his assistant quite a lot.
Jag gillar att gå en tur i parken.
I like going for a walk in the park.
Kimura joggade i parken varje dag.
Kimura jogged in the park every day.
Hon ger sin son för mycket pengar.
She gives too much money to her son.
Hon rörde om i kaffet med en sked.
She stirred her coffee with a spoon.
Hon var tvungen att ge upp planen.
She was obliged to give up the plan.
Bonde plöjde hans fält hela dagen.
The farmer plowed his field all day.
De vägrade låta tågen röra på sig.
They refused to let the trains move.
Vem är flickan som står där borta?
Who is the girl standing over there?
Du behöver inte vänta till slutet.
You don't have to wait till the end.
Ta reda på vem Tom har pratat med.
Find out who Tom has been talking to.
Han såg ut som om inget hade hänt.
He looked as if nothing had happened.
Förlåt, men jag hör dig ej så bra.
I'm sorry, but I can't hear you well.
Peter är inte alls lik hans pappa.
Peter isn't anything like his father.
Tom och Mary verkar inte hungriga.
Tom and Mary don't seem to be hungry.
Vi döpte min son efter min farfar.
We named my son after my grandfather. (father's)
Han kände i fickan efter tändaren.
He felt in his pocket for his lighter.
De hämtar våra sopor varje måndag.
They collect our garbage every Monday.
Du måste inte komma hit varje dag.
You don't have to come here every day.
Han har god anledning att tro det.
He has good grounds for believing that.
Det sägs att han är född i Afrika.
He is said to have been born in Africa.
Där såg han det han hade drömt om.
He saw there what he had dreamed about.
Golden Gate-bron är gjord av järn.
The Golden Gate Bridge is made of iron.
De bor i ett nytt hus nära parken.
They live in a new house near the park.
Du är en ängel som handlar åt mig.
You are an angel for doing my shopping.
Tio år har gått sedan jag kom hit.
Ten years have passed since I came here.
Han stoppade näsduken i sin ficka.
He tucked the handkerchief in his pocket.
Föraren svängde ratten till höger.
The driver turned the wheel to the right.