Level 42 Level 44
Level 43

4201 - 4300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det värsta med sommaren är värmen.
The worst thing about summer is the heat.
Hon har en ödletatuering på låret.
She has a tattoo of a lizard on her thigh.
Publiken bestod mest ut av elever.
The audience consisted mainly of students.
Barnet tigger alltid om någonting.
The child is always begging for something.
Hela nationen sörjde hjältens död.
The whole nation mourned the hero's death.
Vi ska se en utländsk film ikväll.
We're going to see a foreign film tonight.
De är på god fot med sina grannar.
They're on good terms with their neighbors.
Jag tvättade medan spädbarnet sov.
I did the washing while the baby was sleeping.
Jag förstår inte vad du pratar om.
I don't understand what you are talking about.
Det är skönt att stiga upp tidigt.
It is pleasant to get up early in the morning.
Hur dags går nästa tåg till Tokyo?
What time does the next train leave for Tokyo?
Är det något särskilt som du vill?
Is there something in particular that you want?
Hon skämdes för sin obetänksamhet.
She was ashamed of herself for her carelessness.
Jag stannar här till i övermorgon.
I am going to stay here till the day after tomorrow.
Vad ska du göra under sommarlovet?
What're you going to do during your summer vacation?
Vi ska ha prov i engelska imorgon.
We are going to have an examination in English tomorrow.
Det var bara en liten kärleksaffär.
It was just a fling.
Jag har inget emot att hjälpa till.
I don't mind helping.
Jag visste att du skulle gilla det.
I knew you'd like it.
Tom avrättades i elektriska stolen.
Tom was electrocuted.
Jag var tvungen att göra någonting.
I had to do something.
Jag trodde att du skulle hålla med.
I thought you'd agree.
Jag kan inte tänka mig något annat.
I can't think otherwise.
Jag tycker inte om den här platsen.
I don't like this place.
Jag trodde att du skulle gilla det.
I thought you'd like it.
Jag skulle hjälpa dig om jag kunde.
I'd help you if I could.
Han gifte sig med en vacker flicka.
He married a pretty girl.
Jag blev bortförd av utomjordingar.
I was abducted by aliens.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
I can't remember her name.
Jag trodde att Tom skulle få panik.
I thought Tom would panic.
För länge sedan besökte jag Kanada.
I visited Canada long ago. (reverse)
Jag är inte så förtjust i grönt te.
I don't care for green tea.
Jag känner mig som en annan person.
I feel like another person.
Jag trodde att Tom skulle säga hej.
I thought Tom would say hi.
Katten klängde vid hennes klänning.
The cat clung to her dress.
Var ligger den grekiska ambassaden?
Where is the Greek embassy?
Varför har du inte klänning på dig?
Why don't you wear a dress?
En tredjedel är mindre än en halva.
A third is less than a half.
Det var ett väldigt spännande spel.
It was a very exciting game.
Tom har för mycket arbete att göra.
Tom has too much work to do.
Hur kan jag lösa det här problemet?
How can I solve this problem?
Jag trodde att Tom skulle säga det.
I thought Tom would say that.
Var ligger den turkiska ambassaden?
Where is the Turkish embassy?
Faktiskt så hittade jag på det där.
Actually, I just made that up.
Kan jag få lite vatten är du snäll?
Can I have some water, please? (x "tack")
Jag har levt här under en lång tid.
I have lived here a long time.
Jag vet att hon har varit upptagen.
I know that she has been busy.
Det är därför jag är här, faktiskt.
That's why I'm here, actually.
Varför skulle Tom vilja hjälpa oss?
Why would Tom want to help us?
Jag trodde att vi var bästa vänner.
I thought we were best friends.
Jag funderar på att åka till Paris.
I'm thinking of going to Paris.
Jag har faktiskt aldrig varit full.
I've actually never been drunk.
Det var lätt att hitta hans kontor.
It was easy to find his office.
Det är femtio kilometer till Paris.
It's fifty kilometers to Paris.
Bara kärlek kan krossa ditt hjärta.
Only love can break your heart.
Vi tipsade dom om att börja tidigt.
We advised them to start early. (x "dem")
Var ligger den ungerska ambassaden?
Where is the Hungarian embassy?
Vem är kapten över det här skeppet?
Who's the captain of this ship?
Kan du räkna till tio på kinesiska?
Can you count to ten in Chinese?
Jag gick inte, utan stannade hemma.
I didn't go, but stayed at home.
Jag vill komma i kontakt med henne.
I want to get in touch with her.
Jag kompenserar för det nästa gång.
I will make up for it next time.
Akiko har några vänner i Frankrike.
Akiko has some friends in France.
Då hade Tyskland en kraftfull armé.
Germany then had a powerful army.
Jag klarar inte av sådan här musik.
I can't stand this kind of music.
Jag bodde i det här huset som barn.
I lived in this house as a child.
Jag vill lära mig standardengelska.
I want to learn standard English.
Jag ska fråga honom om det imorgon.
I will ask him about it tomorrow.
Hon meddelade mig om hennes avfärd.
She informed me of her departure.
Hon spelade piano tillräckligt bra.
She played the piano well enough.
Det finns en annan möjlighet också.
There's also another possibility.
Tom har inte hatt på sig varje dag.
Tom doesn't wear a hat every day.
Tom förlät Mary på hennes dödsbädd.
Tom forgave Mary on his deathbed.
Varför skulle någon vilja göra det?
Why would anyone want to do that?
En ekorre gömde sig bland grenarna.
A squirrel hid among the branches.
Han satt där med sina ögon stängda.
He sat there with his eyes closed.
Han visade mig sin frimärkssamling.
He showed me his stamp collection.
Hans tal fångade vår uppmärksamhet.
His speech captured our attention.
Jag gillar inte att bli driven med.
I don't like being made a fool of.
Jag uppskattar verkligen din hjälp.
I really appreciate all your help.
Tom verkar inte komma åt sina data.
Tom can't seem to access his data.
Tom undrade varför Mary var så sen.
Tom wondered why Mary was so late.
Han har dussintals böcker om Japan.
He has dozens of books about Japan.
Jag säger samma sak om och om igen.
I say the same thing over and over.
Finns det en bensinmack i närheten?
Is there a gas station around here?
Ju mer vi har desto mer vill vi ha.
The more we have, the more we want.
Du måste inte bestämma dig just nu.
You don't have to decide right now.
Du måste sluta ljuga för dig själv.
You need to stop lying to yourself.
Dina föräldrar kom inte, eller hur?
Your parents didn't come, did they?
Han är bara en vanlig kontorsråtta.
He's just an ordinary office worker.
Jag har inget med brottet att göra.
I have nothing to do with the crime.
Min far varken röker eller dricker.
My father neither smokes nor drinks.
Hon läste hans brev om och om igen.
She read his letter again and again.
Adressen på det här paketet är fel.
The address on this parcel is wrong.
Romanerna han skrev är intressanta.
The novels he wrote are interesting.
Det han sa visade sig vara en lögn.
What he said turned out to be a lie.
Skynda dig, annars missar du tåget.
Be quick, or you will miss the train.
Ingen visste att du var i Tyskland.
Nobody knew that you were in Germany.
Det rådde brist på importerad olja.
There was a shortage of imported oil.
De säger att han föddes i Tyskland.
They say that he was born in Germany. (x "sägs")