Level 43 Level 45
Level 44

4301 - 4400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tom tycker inte om huset han bor i.
Tom dislikes the house he's living in.
Vi har många jordbävningar i Japan.
We have a lot of earthquakes in Japan.
Du ser precis ut som din storebror.
You look just like your older brother.
Han kan inte ha sagt något så dumt.
He can't have said such a stupid thing.
Jag ska spela fotboll efter skolan.
I am going to play soccer after school.
Hon går ofta och shoppar på helger.
She will often go shopping on holidays.
Tom kunde inte tro på det som hänt.
Tom couldn't believe what had happened.
Hanako har glömt sitt paraply igen.
Hanako has forgotten her umbrella again.
Han var sen på grund ut av olyckan.
He was late as a result of the accident.
Jag vill inte prata om det just nu.
I don't want to talk about it right now.
Jag tror inte att din teori håller.
I think your theory does not hold water.
Det är svårt att förstå hans teori.
It's difficult to understand his theory.
Miljoner vilda djur lever i Alaska.
Millions of wild animals live in Alaska.
Snälla gå ut ur mitt kontor genast.
Please get out of my office immediately.
Soldaterna var utrustade med vapen.
The soldiers were equipped with weapons.
Hur dags gick du och lade dig igår?
What time did you go to sleep yesterday?
Båda eleverna klarade av alla prov.
Both those students passed all the tests.
Inte en människa syntes till i byn.
Not a soul was to be seen in the village.
Huset höll på att målas av min far.
The house was being painted by my father.
Vart går du oftast och klipper dig?
Where do you usually go to get a haircut?
Mor köpte två flaskor apelsinjuice.
Mother bought two bottles of orange juice.
Hon lyckades avsluta arbetet själv.
She managed to finish the work on her own.
Mötet sköts upp tills nästa fredag.
The meeting was put off until next Friday.
De skyndade sig till olycksplatsen.
They hurried to the scene of the accident.
Tom kan komma på vår fest i morgon.
Tom is able to come to our party tomorrow. (space)
Mor går till sjukhuset på morgonen.
Mother goes to the hospital in the morning.
Man har funnit olja under Nordsjön.
Oil has been discovered under the North Sea.
Tom äter ofta äggröra till frukost.
Tom often eats scrambled eggs for breakfast.
Tom verkar inte vilja sänka priset.
Tom seems to be unwilling to lower the price.
Solen går upp i öst och ner i väst.
The sun rises in the east and sets in the west.
Jag har klättrat upp för berget Aso.
I climbed Mt. Aso.
Jag kanske kommer att prata med Tom.
I might talk to Tom.
Han gifte sig med en skådespelerska.
He married an actress.
Tom skulle kunna vara var som helst.
Tom could be anywhere.
Var har du fått det där ärret ifrån?
What's that scar from?
Jag hittade min borttappade plånbok.
I found my lost wallet.
Jag tror att det är bäst att du går.
I think you'd better go.
Skriv under på den sprickade linjen.
Sign on the dotted line.
Jag var tvungen att överge min plan.
I had to give up my plan.
Jag har faktiskt aldrig träffat Tom.
I never actually met Tom.
Han bestämde sig för den röda bilen.
He decided on the red car.
Jag önskar att jag hade fler vänner.
I wish I had more friends.
Jag tror att han är en schyst kille.
I believe he is a nice guy.
Jag fick dig att skratta, eller hur?
I made you laugh, didn't I?
Jag förstår exakt hur du känner dig.
I know exactly how you feel.
Jag spelar tennis en timme om dagen.
I play tennis an hour a day.
Är det nyttigt för dig att äta fisk?
Is eating fish good for you?
Han högg ned det där körsbärsträdet.
He cut down that cherry tree.
Jag känner inte för att äta just nu.
I don't feel like eating now.
Jag minns att jag mötte drottningen.
I remember meeting the queen.
Jag skulle vilja ha två kilo äpplen.
I'd like two kilos of apples.
Var ligger den brittiska ambassaden?
Where is the British embassy?
Var ligger den kinesiska ambassaden?
Where is the Chinese embassy?
Känner du till någon bra restaurang?
Do you know a good restaurant?
Han har gjort sitt yttersta för mig.
He has done his utmost for me.
Vad sägs om en promenad på stranden?
How about a walk on the beach?
Jag brukade åka skidor på vintrarna.
I used to go skiing in winter.
Titta på mig när jag pratar med dig!
Look at me when I talk to you!
Det här är ett mycket märkligt brev.
This is a very strange letter.
Var ligger den egyptiska ambassaden?
Where is the Egyptian embassy?
Han längtar efter att bli en lärare.
He aspires to become a teacher.
Jag känner tjejen som spelar tennis.
I know the girl playing tennis.
Åker den här bussen till Park Ridge?
Is this the bus for Park Ridge?
Det var ett misstag från deras sida.
It was a mistake on their part.
Borde jag köpa någonting till honom?
Should I buy something for him?
De här skorna är en aning för stora.
These shoes are a little loose.
Tom har vanligtvis inte på sig hatt.
Tom doesn't usually wear a hat.
Tom är en främling i den här staden.
Tom is a stranger in this town.
Vi kunde inte godta hans berättelse.
We could not swallow his story.
Det har varit en mycket svår vinter.
We have had a very hard winter.
Du missbrukar dina maktbefogenheter.
You are abusing your authority.
Jag har faktiskt aldrig spelat golf.
I've actually never played golf.
Det är dig som hon älskar, inte mig.
It's you that she loves, not me.
Herregud, jag tror inte det är sant.
Oh my God, I can't believe this.
Han tappar alltid bort sitt paraply.
He is always losing his umbrella.
Vad sägs om att sätta på en kopp te?
How about making me a cup of tea?
Jag fryser. Kan jag stänga fönstret?
I'm cold. May I close the window?
Jag är säker på att jag rätt nummer.
I'm sure I have the right number.
Finns det någon bank nära stationen?
Is there a bank near the station?
Han har ett stort hus och två bilar.
He has a large house and two cars.
Vi sprang hela vägen till stationen.
We ran all the way to the station.
Var är kaptenen för det här skeppet?
Where is the captain of this ship?
Kan du säga till mig när jag ska av?
Would you tell me when to get off?
Olyckor av det här slaget sker ofta.
Accidents of this kind often occur.
Behöver du hjälp med att bära något?
Do you need help carrying anything?
Tillåt inte dig själv att bli tjock.
Don't allow yourself to become fat.
Dr. Georges sekreterare är japanska.
Dr. George's secretary is Japanese.
Jag höll i festen på egen bekostnad.
I held the party at my own expense.
Det är inte lätt att lösa problemet.
It's not easy to solve the problem.
Min mor sade åt mig att uppföra mig.
My mother told me to behave myself.
Tom skrattade sällan åt Marys skämt.
Tom seldom laughed at Mary's jokes.
Vem är den där kvinnan i brun jacka?
Who is the woman in the brown coat? ("that")
Ann spelar ofta tennis efter skolan.
Ann often plays tennis after school.
Tror du att vi borde överge skeppet?
Do you think we should abandon ship?
Det är fyrtioåtta sjömän på skeppet.
Forty-eight sailors are on the ship.
Jag har varit här sedan klockan fem.
I have been here since five o'clock.
Det var omöjligt att hitta ett svar.
It was impossible to find an answer. (x "finna")
Rock tilltalar unga män och kvinnor.
Rock appeals to young men and women.
Presidenten har avskaffat slaveriet.
The president has abolished slavery.
Tom kom hit för att be oss om hjälp.
Tom came here to ask us to help him. (x "vår")