Level 44 Level 46
Level 45

4401 - 4500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Al Smiths föräldrar kom från Irland.
Al Smith's parents came from Ireland.
Morötter och rovor är ätbara rötter.
Carrots and turnips are edible roots.
Hur kan jag åka buss till sjukhuset?
How can I get to the hospital by bus?
Jag minns huset som jag växte upp i.
I remember the house where I grew up.
Lägg tillbaks boken där du fann den.
Put back the book where you found it.
Det fanns nästan ingenting i rummet.
There was almost nothing in the room.
Vi får inte många besökare här nere.
We don't get many visitors down here.
Vi stötte på dem vid bussterminalen.
We ran into them at the bus terminal.
Sedermera antog han en ny identitet.
Afterwards, he assumed a new identity.
Han har ett bra rykte som affärsman.
He has a good record as a businessman.
Hur skiljer sig din åsikt från hans?
How does your opinion differ from his?
Tala högre så att alla kan höra dig.
Speak louder so everyone can hear you.
Företaget vill anställa 20 personer.
The company wants to employ 20 people.
Trottoarerna var blöta efter regnet.
The sidewalks were wet after the rain.
Kan du sänka priset till tio dollar?
Can you lower the price to ten dollars?
Företaget kämpar för sin överlevnad.
The company is struggling for survival.
Äter du kött eller är du vegetarian?
Do you eat meat or are you a vegetarian?
Hon borde ha gjort klart sina läxor.
She ought to have finished her homework.
Natten är ju ganska lång, eller hur?
Well, the night is quite long, isn't it?
Jag står inte ut med oljudet längre.
I can't put up with the noise any longer.
Vi råkade befinna oss på samma buss.
It happened that we were on the same bus.
Ett bra vin behöver inte annonseras.
There's no need to advertise a good wine.
Polisen lyckades hitta brottslingen.
The police were able to find the criminal.
Kan du kolla om telefonen är trasig?
Can you check if the phone is out of order?
Får den här lådan plats i skåpbilen?
Is there place for this box inside the van?
Tala högre så att alla kan höra dig.
Speak louder so that everyone may hear you.
Hur lång tid tar det till stationen?
How long does it take to get to the station?
Under soffan finns många dammråttor.
There are a lot of dustballs under the couch. (reverse, missed "det")
Du har bara en chans att svara rätt.
You have only one chance to answer correctly.
Du borde inte gå ut i den här kylan.
You'd better not go out in this cold weather.
I klart väder kan vi se ön härifrån.
In clear weather, we can see the island from here.
Min mormor blev åttioåtta år gammal.
My grandmother lived to be eighty-eight years old. (mother's)
Hon dukade av bordet efter middagen.
She cleared the dishes from the table after dinner.
De skymtade mannen genom folkmassan.
They caught sight of the man among the crowd of people.
Frihetsgudinnan är symbolen för USA.
The Statue of Liberty is the symbol of the United States.
Jag känner mig inte särskilt lycklig.
I don't feel very happy.
Jag kan springa lika snabbt som Bill.
I can run as fast as Bill.
Han såg en hund i närheten av dörren.
He saw a dog near the door.
Jag hoppas verkligen att du har rätt.
I really hope you're right.
Det är precis som jag förväntade mig.
It's exactly as I expected.
Ingen är för gammal för att lära sig.
Nobody is too old to learn.
Hon kanske berättade en lögn för mig.
She may have told me a lie.
Hans stackars hund lever fortfarande.
His poor dog is still alive.
Jag hittade en fin lägenhet åt honom.
I found him a nice apartment.
Jag vinkade av honom vid flygplatsen.
I saw him off at the airport.
Jag trodde att Tom skulle komma ihåg.
I thought Tom would remember.
Tom kunde inte kontrollera sig själv.
Tom couldn't control himself.
Var ligger den israeliska ambassaden?
Where is the Israeli embassy?
Var ligger den italienska ambassaden?
Where is the Italian embassy?
En pojke sprang iväg med lite pengar.
A boy ran off with some money.
Har du någonsin hört talas om Nessie?
Have you ever heard of Nessie?
Jag önskar att jag hade ett eget rum.
I wish I had a room of my own.
Tom har nästan alltid på sig en hatt.
Tom almost always wears a hat.
Vi sover vanligtvis i det här rummet.
We usually sleep in this room.
Hon betalade för att gå på konserten.
She paid to attend the concert.
Han erkände att han hade tagit mutor.
He admitted he had taken bribes.
Han sparkade honom medan han låg ner.
He kicked him while he was down.
Han har gått till Nagoya för affärer.
He's gone to Nagoya on business.
Vad sägs om att spela schack i kväll?
How about playing chess tonight? (space)
Hur tar jag mig till busshållplatsen?
How do I get to the bus station?
Hur länge kommer du att vara i Japan?
How long will you stay in Japan?
Jag gick faktiskt aldrig på högskola.
I didn't actually go to college.
Jag skulle vilja ha något att dricka.
I would like something to drink.
Var snäll och stäng dörren efter dig.
Please shut the door behind you.
Skeppet börjar sakta att röra på sig.
The ship slowly started to move.
Den här målrätten är lämplig för tre.
This meal is adequate for three.
Jag klarar inte av sådana här filmer.
I can't stand this kind of movie.
Jag har inte tid att göra mina läxor.
I have no time to do my homework.
Tom har på sig hatt nästan varje dag.
Tom wears a hat almost every day.
Han förnekar ingenting för sina barn.
He denies nothing to his children.
Det kändes som om mitt ansikte brann.
I felt as if my face were on fire.
Jag tror det är dags för mig att dra.
I think it's time for me to split.
Jag tog mig friheten att ringa henne.
I took the liberty of calling her.
Ingen medicin kan bota denna sjukdom.
No medicine can cure this disease. (x "här")
Ibland förstår jag mig inte på honom.
Sometimes, I don't understand him. ("på")
Det är allt jag känner till om honom.
This is all that I know about him.
Tom kommer inte att döda någon annan.
Tom won't be killing anybody else.
Han kopplade på husvagnen på sin bil.
He attached the trailer to his car.
Jag är hans vän och kommer så förbli.
I am his friend and will remain so.
Jag väntar på att affären ska öppna.
I am waiting for the store to open.
Jag kommer inte på hans namn just nu.
I can't think of his name just now.
John borde vara här när som helst nu.
John should be here any minute now.
Hon försökte hoppa upp en andra gång.
She tried to jump up a second time.
Jag kan knappt se utan mina glasögon.
I can hardly see without my glasses.
Jag trodde att ni två var lika gamla.
I thought you two were the same age.
Kortkorta kjolar har blivit omoderna.
Miniskirts have gone out of fashion.
Tom visste inte var han skulle börja.
Tom didn't even know where to start.
Kan du släppa av mig vid biblioteket?
Could you drop me off at the library?
Han är van vid att gå långa sträckor.
He is used to walking long distances.
Jag är överraskad att du vann priset.
I'm surprised that you won the prize.
Min bror har aldrig bestigit Mt Fuji.
My brother has never climbed Mt Fuji.
Den här klubben har femtio medlemmar.
There are fifty members in this club.
Denna punkt förtjänar särskild emfas.
This point deserves special emphasis. (x "här")
Han agerade snabbt och släckte elden.
He acted quickly and put out the fire.
Han gav oss kläder, och pengar också.
He gave us clothes, and money as well.
Hans dumma svar överraskade allihopa.
His stupid answer surprised everybody. (x "alla")
Det finns nästan inget syre i rummet.
There is almost no oxygen in the room.
Det här passet är giltigt för fem år.
This passport is valid for five years.
Vi behöver faktiskt inte göra det nu.
We actually don't have to do that now.
Jag har inga rena kläder att använda.
I don't have any clean clothes to wear.