Level 45 Level 47
Level 46

4501 - 4600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det är omöjligt att leva utan vatten.
It is impossible to live without water.
Var skulle du vilja åka nästa söndag?
Where would you like to go next Sunday?
Du står näst på tur för en befordran.
You are the next in line for promotion.
Allting var förberett långt i förväg.
Everything was prepared well in advance.
Han verkade besviken över resultaten.
He seemed disappointed with the results.
Mitt skosnöre fastnade i rulltrappan.
My shoelace got caught in the escalator.
Du måste prata med honom angående det.
You must talk with him about the matter.
För länge sedan fanns det en bro här.
A long time ago, there was a bridge here.
Han stannade upp mitt sitt anförande.
He broke off in the middle of his speech.
Jag är mycket glad att lära känna er.
I'm very happy to make your acquaintance. (x "dig")
Det var i det huset som jag föddes i.
That house is the place where I was born.
Det var femtio passagerare på planet.
There were fifty passengers on the plane.
Man bör alltid tänka innan man talar.
You should always think before you speak.
De flesta slott omges av en vallgrav.
Most castles have a moat surrounding them.
Min väckarklocka ringde inte i morse.
My alarm clock didn't go off this morning. (space)
Kan du tro att detta faktiskt händer?
Can you believe this is actually happening?
Har du någonsin varit på Koreahalvön?
Have you ever been to the Korean Peninsula?
Min bror har aldrig bestigit Mt Fuji.
My brother has never climbed Fuji mountain.
En av tigrarna rymde från djurparken.
One of the tigers has escaped from the zoo. (x "zoot")
Vad skulle världen vara utan kvinnor?
What would the world be like without women?
Jag vill att du går på mötet imorgon.
I'd like you to attend the meeting tomorrow.
Min bil är stor nog för fem personer.
My car is large enough to carry five people.
Kan du inte skriva med kulspetspenna?
Won't you please write with a ballpoint pen?
Varför tror du att jag tänker på dig?
Why do you think that I'm thinking about you?
Lägg inte plånboken ovanpå elementet.
Don't put the wallet on the top of the heater.
Min dröm är att leva fredfullt i byn.
My dream is to live peacefully in the village.
Äpplena han skickade mig var utsökta.
The apples which he sent to me were delicious.
Det finns inga matbutiker i närheten.
There are no food stores in the immediate area.
Du då? Vill du också ha apelsinjuice?
What about you? Will you have orange juice, too? (x "-jos")
Offret låg med ansiktet ned i mattan.
The victim's body was lying face down on the rug.
Ser du efter barnen medan jag är ute?
Will you take care of the children while I'm out?
Sluta göra omsvep och kom till saken.
Stop beating around the bush and get to the point.
Repet gick av medan vi besteg berget.
The rope broke when we were climbing the mountain.
Tom låtsades inte förstå vad Mary sa.
Tom pretended not to understand what Mary was saying.
Tom bestämde sig för att läsa juridik.
Tom decided to study law.
Han skickade mig ett födelsedagskort.
He sent me a birthday card.
Jag tror att jag skall köpa en ny bil.
I think I'll buy a new car.
Hon gillar musik. "Det gör jag med."
She likes music. "So do I."
Det händer att dörren är öppen ibland.
The door is sometimes open.
Hon hittade jobb som maskinskriverska.
She found a job as a typist.
Deras skepp ligger fortfarande i hamn.
Their ship is still in port.
Tom bestämde sig för att säga upp sig.
Tom decided to quit his job.
Vi kommer alltid att vara tillsammans.
We will be together forever.
Pojken gjorde sig lustig över flickan.
The boy made fun of the girl.
Tror du att det kommer att regna idag?
Do you think it'll rain today?
Han är en fullkomlig främling för mig.
He is an utter stranger to me.
Jag har inte råd att betala så mycket.
I can't afford to pay so much.
Jag klarar av att försörja min familj.
I manage to support my family.
Jag tycker att hon är en ärlig kvinna.
I think she's an honest woman.
Det är ungefär lika stort som ett ägg.
It's about the size of an egg.
Ingen gjorde något annat än att dansa.
No one did anything but dance.
Denna produkt är tillverkad i Italien.
This product is made in Italy. (x "här")
Tom hade ingen anledning att vara arg.
Tom had no reason to be angry.
Var ligger den amerikanska ambassaden?
Where is the American embassy?
Jag antar att du skulle kunna ha rätt.
You could be right, I suppose.
Det är bäst att du inte väntar längre.
You shouldn't wait any longer.
Han har ingen chans att återhämta sig.
He has no chance of recovering.
Detta är en kamera tillverkad i Japan.
This is a camera made in Japan.
Tom hade tur som hittade sina nycklar.
Tom was lucky to find his keys.
Vi har ett väldigt allvarligt problem.
We have a very serious problem.
Vi måste ta itu med det här problemet.
We must deal with this problem.
Han förklarade hans situation för mig.
He explained his position to me.
Jag är faktiskt en väldigt bra förare.
I'm actually a very good driver.
Jag ber om ursäkt för det sena svaret.
I'm sorry for the late response.
Det var inga varningar överhuvudtaget.
There was no warning whatsoever.
Var ligger den australiska ambassaden?
Where is the Australian embassy?
Han var sjuk, så han kunde inte komma.
He was sick, so he couldn't come.
Jag vet inte hur man köper en biljett.
I don't know how to buy a ticket.
Jag har inte så mycket pengar med mig.
I haven't got much money with me.
Ingenting är så enkelt som det verkar.
Nothing is as simple as it seems.
Det där var riktigt kul. Gör det igen!
That was very funny. Do it again! ("really", x "roligt")
Anpassning är nyckeln till överlevnad.
Adaptation is the key to survival.
Kriminalitet lönar sig inte i längden.
Crime doesn't pay in the long run. (x "loppet", x "sikt")
Hur långt är det härifrån till Hakata?
How far is it from here to Hakata?
Jag var försenad på grund av trafiken.
I was late because of the traffic.
Det är lättare att lyfta än att landa.
Taking off is easier than landing.
Tack så mycket för att ni bjöd in mig.
Thank you so much for inviting me. (x "du")
Tom vill att Mary ska träffa hans mor.
Tom wants Mary to meet his mother.
Vad tycker du om att göra på söndagar?
What do you like to do on Sundays? (x "gillar")
Jag trodde att fienden hade dödat Tom.
I thought the enemy had killed Tom.
Det kommer att kosta minst fem dollar.
It will cost at least five dollars.
Skulle jag kunna få ett glas öl, tack?
May I have a glass of beer, please.
Apelsiner innehåller mycket C-vitamin.
Oranges contain a lot of vitamin C.
Den där röda tröjan ser bra ut på dig.
That red sweater looks good on you.
Det är bäst att du inte väntar längre.
You had better not wait any longer.
Tom tar en promenad varje eftermiddag.
Tom goes for a walk every afternoon.
Du borde ha bett om ursäkt till henne.
You ought to have apologized to her.
Han hade tre söner som blev advokater.
He had three sons who became lawyers.
Städa golvet med den här moppen, tack.
Please clean the floor with this mop.
I Europa startar skolorna i september.
School starts in September in Europe. (reverse)
Vi kommer att söka genom hela skeppet.
We're going to search the whole ship. (x "ska")
Överallt hon kommer är hon uppskattad.
Wherever she goes, she is well liked.
Jag vet inte vad han har råkat ut för.
I don't know what has happened to him. (x "hänt")
Fienden förstörde många av våra skepp.
The enemy destroyed many of our ships.
Läraren välkomnade de nya studenterna.
The teacher welcomed the new students.
Det här är mannen som jag letat efter.
This is the man I've been waiting for.
Du påminner om en pojke som jag kände.
You remind me of a boy I used to know.
Lektionen börjar inte förrän halv nio.
Class doesn't begin until eight-thirty.
Han visade mig en massa vackra bilder.
He showed me a lot of beautiful photos.
Jag är riktigt oroad över din framtid.
I'm really concerned about your future.