Level 47 Level 49
Level 48

4701 - 4800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Du har förlorat koncentrationsförmågan.
You've lost the ability to concentrate.
Diamanten värderades till 5 000 dollar.
The diamond was valued at 5,000 dollars.
Skulle du vilja spela tennis på söndag?
Would you like to play tennis on Sunday?
Skulle du kunna slå in den som en gåva?
Would you mind wrapping it up as a gift?
Hans far vigde sitt liv åt vetenskapen.
His father dedicated his life to science.
Många ryssar krävde ett slut på kriget.
Many Russians demanded an end to the war.
Nästa koncert kommer att hållas i Juni.
The next concert will take place in June.
Vi kan se tusentals stjärnor på himlen.
We can see thousands of stars in the sky.
Minns du den gången vi åkte till Paris?
Do you remember the time we went to Paris?
Jag har aldrig blivit kär i någon tjej.
I have never fallen in love with any girl.
Det fanns två hundra personer i rummet.
There were two hundred people in the room.
Han får göra vad han vill med pengarna.
He can do whatever he likes with the money. (x "kan")
Jag skulle vilja ha en till kopp kaffe.
I would like to have another cup of coffee.
Pojken som står vid dörren är min bror.
The boy standing by the door is my brother.
Tom tog ut en penna och började skriva.
Tom took out a pencil and started to write. (x "fram")
Vid hemkomsten upptäckte jag inbrottet.
On arriving home, I discovered the burglary.
Ben har också något med saken att göra.
Ben also has something to do with the matter.
Frågan var omöjlig för oss att besvara.
The question was impossible for us to answer.
Jag ska gå rakt på sak. Du får sparken.
I'll come straight to the point. You're fired.
Vissa gillar kaffe och andra gillar te.
Some people like coffee and others prefer tea. (x "människor")
Tom har två söner. Bägge bor i Boston.
Tom has two sons. Both of them live in Boston.
Min vän George ska till Japan i sommar.
My friend George is going to Japan this summer.
Bli inte sårad. Tom är så där med alla.
Don't be offended. Tom's that way with everyone. (x "stött")
Jag sätter in tiotusen yen varje månad.
I put ten thousand yen into the bank every month. (x "på banken")
Skolan är på gångavstånd från mitt hus.
The school is within walking distance of my house.
Har du lite bröd? Jag ska mata duvorna.
Do you have some bread? I'm going to feed the pigeons.
Är det något särskilt som du vill höra?
Is there something in particular that you want to hear?
Jag kom hit tillsammans med mina vänner.
I came with my friends. ("here together")
Det är dags att börja röra mig härifrån.
It is time I left here.
Jag trodde att det skulle vara värt det.
I thought it'd be worth it. (x "tänkte")
Mitt uppslagsverk är väldigt användbart.
My dictionary is very useful. (x "ordbok")
Tillsätt naturell yoghurt och sojamjölk.
Add plain yogurt and soy milk.
Jag hoppas att det ska vara bra imorgon.
I hope it'll be fine tomorrow.
Jag träffade henne på vägen till skolan.
I met her on the way to school.
Jag antar att han kommer tillbaka snart.
I suppose he will be back soon.
Jag skulle vilja simma i den här floden.
I'd like to swim in this river.
Det kommer antagligen att snöa i morgon.
It will probably snow tomorrow. (space)
Sitt inte på den där bänken är du snäll.
Please don't sit on that bench.
Tom vet verkligen inte vad han ska göra.
Tom just don't know what to do.
Jag är inte säker på om det här är rätt.
I'm not sure if this is correct.
Han åker skidor i Hokkaido varje vinter.
He skis in Hokkaido every winter.
Jag gjorde ett dåligt misstag på provet.
I made a bad mistake on the test.
Vi blev tillsagda att stanna på skeppet.
We were told to stay on the ship.
Han tjänar tre gånger så mycket som jag.
He earns three times more than me.
Han var rädd att du skulle skjuta honom.
He was scared you would shoot him.
Jag är egentligen en universitetslärare.
I'm actually a university teacher.
Japan är varmt och klibbigt om sommaren.
Japan is hot and sticky in summer.
När man är i Rom så gör som romarna gör.
When in Rome, do as the Romans do.
Hur kommer det sig att du alltid är sen?
Why is it that you're always late?
Han levde inte upp till förväntningarna.
He did not live up to expectations.
Jag trodde Tom var en fullständig idiot.
I thought Tom was a complete idiot.
Det är säkert att han kommer att lyckas.
It is certain that he will succeed.
Meg ringde efter dig medan du var borta.
Meg called you during your absence.
Denna byggnad håller på att rasa samman.
This building is about to collapse. (x "här")
Låt inte den här informationen läcka ut.
Don't let this information leak out.
Han behövde inte ta med sig ett paraply.
He didn't need to bring an umbrella.
Han tjänar tre gånger så mycket som jag.
He earns three times more than I do.
Det är ingen bra bil, men det är en bil.
It's not a good car, but it's a car.
Den långa resan förvärrade hennes skada.
The long trip aggravated her injury.
En vis man drar nytta ut av sina misstag.
A wise man profits from his mistakes.
Vi lärde oss ryska istället för franska.
We learned Russian instead of French.
Du har spillt lite ketchup på din slips.
You spilled some ketchup on your tie.
Jag tror inte att hon skulle förstå det.
I don't think she would understand it.
Jag var född och uppfostrad i Matsuyama.
I was born and brought up in Matsuyama.
Det är viktigt att följa en sträng diet.
It's important to follow a strict diet.
Pojken tömde tallriken på ett ögonblick.
The boy had the dish empty in a moment.
Det här stället har en mystisk atmosfär.
This place has a mysterious atmosphere.
Tom pratar faktiskt inte mycket franska.
Tom doesn't actually speak much French.
Vi gick ut på en promenad efter frukost.
We went out for a walk after breakfast.
Vad krävs för att man ska få lite hjälp?
What does it take to get a little help?
Det fanns en hatt och en kappa på väggen.
There were a hat and a coat on the wall.
Jag tycker att du är lite för försiktig.
I think you're being a little too careful.
Mor stannade i bilen medan far handlade.
Mom remained in the car while Dad shopped. (x "mamma")
Tom behöver sannerligen inte mer pengar.
Tom certainly doesn't need any more money.
Vi kunde inte gå ut på grund av tyfonen.
We couldn't go out because of the typhoon.
Varför frågar du inte din lärare om råd?
Why don't you ask your teacher for advice?
Att bo i en storstad har många fördelar.
Living in a large city has many advantages.
Ditt hus är tre gånger så stort än mitt.
Your house is three times as large as mine.
Har du gjort klart din engelska läxa än?
Have you finished your English homework yet?
Jag vill inte sjunga, för jag är tondöv.
I don't want to sing, because I'm tone-deaf.
Paula måste hjälpa hennes pappa i köket.
Paula has to help her father in the kitchen.
En dag skulle jag vilja äga en segelbåt.
Someday, I would like to possess a sailboat.
Du borde inte döma folk efter utseendet.
You shouldn't judge others by how they look.
Han säger alltid elaka saker om sin fru.
He's always saying bad things about his wife.
Jag fick reda på det av en ren händelse.
I only found out about it purely by accident.
Mitt hus ligger i norra delen av staden.
My house is in the northern part of the city.
Fienden kastade in nya styrkor i slaget.
The enemy flung fresh troops into the battle.
De säger att han har varit död i två år.
They say that he has been dead for two years.
Han skadades allvarligt i trafikolyckan.
He got hurt seriously in the traffic accident.
Jag vill ha samma ordbok som din syster.
I want the same dictionary as your sister has.
Han kom till New York för att söka jobb.
He came to New York in order to look for a job.
Faktum är att hon läste inte ens brevet.
The fact is that she didn't even read the letter.
Ditt svar på frågan visade sig vara fel.
Your answer to the question turned out to be wrong.
Byggnaden totalförstördes i jordskalvet.
The building was totally destroyed by the earthquake.
Vi talar i Australiens ungdomars vägnar.
We are speaking on behalf of the young people of Australia.
Eleverna såg alla fram emot sommarlovet.
The students were all looking forward to the summer vacation.
Jag har bestämt mig för att gå i pension.
I have decided to retire.
Han kan inte ha tappat bort sina nycklar.
He can't have lost his keys.
Jag lånade ut en del pengar till min vän.
I lent my friend some money.
Jag tror att den här killen menar allvar.
I think this guy is serious.