Level 48 Level 50
Level 49

4801 - 4900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag fick min son till att träffa doktorn.
I made my son see the doctor.
Marknaden öppnar klockan nio på morgonen.
The market opens at 9:00 a.m.
Tom borde ha varit här vid det här laget.
Tom should've been here by now.
Jag är upptagen med maten för tillfället.
I am busy cooking at the moment.
Jag tycker att han är en skicklig person.
I think he's a competent person.
Jag skulle vilja skicka dessa till Japan.
I'd like to send these to Japan.
Den här kameran är tillverkad i Tyskland.
This camera was made in Germany.
Skulle du vilja följa med på en promenad?
Would you care to go for a walk?
Är du svensk? "Nej, jag är schweizisk."
Are you Swedish? "No, I'm Swiss."
Är det säkert att simma i den här floden?
Is it safe to swim in this river?
Ett DNA-test visade att han var oskyldig.
A DNA test showed he was innocent.
Jag har rätt att vara på det här skeppet.
I have a right to be on this ship.
Jag försökte skriva med min vänstra hand.
I tried writing with my left hand.
Vår fotbollsmatch kommer att skjutas upp.
Our soccer game will be postponed.
Allt du behöver göra är att vänta och se.
All you have to do is wait and see.
Jag skulle inte vilja vara i hennes skor.
I wouldn't like to be in her shoes.
Det är en timmes promenad till stationen.
It's an hour's walk to the station.
Skulle jag kunna få ett glas mjölk, tack?
May I have a glass of milk, please?
Kanske förstår hon senare vad jag menade.
She may realize later what I meant. (reverse)
Hon vill ha en fjärde generationens iPad.
She wants a fourth generation iPad.
Det här är en väldigt tidsödande uppgift.
This is a very time-consuming task.
Tom kan bara inte komma överens med Mary.
Tom just can't get along with Mary.
Du kan använda mitt skrivbord om du vill.
You can use my desk if you want to.
Jag köpte den här kameran för 35 000 yen.
I bought this camera for 35,000 yen.
Jag har en massa arbete att göra imorgon.
I have a lot of work to do tomorrow.
Jag satte upp en liten koja i trädgården.
I put up a small hut in the backyard.
De lyssnar inte alltid på sina föräldrar.
They don't always obey their parents.
De gjorde honom till klubbens ordförande.
They made him the chairman of a club.
Finns det några biografer här i närheten?
Are there any movie theaters near here?
Jag kan inte se något med mitt högra öga.
I can't see anything with my right eye.
Kaniner har långa öron och korta svansar.
Rabbits have long ears and short tails.
Det här är mina skor och det här är dina.
These are my shoes and those are yours.
Han gillar grönsaker, framförallt vitkål.
He likes vegetables, especially cabbage.
Jag väntade inte länge förän han dök upp.
I had not waited long before he arrived.
Många människor litar inte på regeringen.
Many people do not trust the government.
Hon älskar att se på tennismatcher på TV.
She loves watching tennis matches on TV.
Matchen blev fördröjd på grund ut av snö.
The game was delayed on account of snow.
Tom känner inte att han kan lita på Mary.
Tom doesn't feel that he can trust Mary.
Jag har alltid en ordbok nära till hands.
I always keep a dictionary close at hand.
Mitt huvudämne på universitetet var kemi.
I majored in chemistry at the university.
Jag missade tåget med bara några minuter.
I missed the train by only a few minutes.
Jag har sett fram emot att få träffa dig.
I've been looking forward to meeting you.
Min bror måste ha skrivit det här brevet.
My brother must have written this letter.
Ingen vet om han älskar henne eller inte.
No one knows whether he loves her or not.
Det ligger en bok om dans på skrivbordet.
There's a book about dancing on the desk.
Tom kommer inte överens med sina grannar.
Tom doesn't get along with his neighbors.
Jag antar att du beredd på att ta risken.
I assume you are willing to take the risk.
Jag vill veta orsaken till hans frånvaro.
I want to know the reason for his absence.
Hon vann första pris i en matätartävling.
She got first prize in the eating contest.
Vilken är din favoritsnabbmatsrestaurang?
What's your favorite fast-food restaurant?
Man stöter på japanska turister överallt.
You run into Japanese tourists everywhere.
Han utförde arbetet så gott han förmådde.
He did the work to the best of his ability.
Jag kan inte tacka nog för din vänlighet.
I can't thank you enough for your kindness.
Vilken är din favoritsnabbmatsrestaurang?
What is your favorite fast-food restaurant?
Jag arbetar 3 timmar varje söndagsmorgon.
I work for three hours every Sunday morning.
Ingen kunde förklara hur saken var gjord.
Nobody could explain how the thing was made.
Hon betalade sju procents ränta på lånet.
She paid seven percent interest on the loan.
Hon har inte varit i skolan på fem dagar.
She's been absent from school for five days.
1891 blev Liliuokalani Hawaiis drottning.
In 1891, Liliuokalani became queen of Hawaii.
Hon sa att de var goda vänner till henne.
She said that they were good friends of hers.
Väggarna i det gamla huset var inte raka.
The walls in the old house were not straight.
Jag ska prata med Tom när han kommer hem.
I'm going to talk to Tom when he returns home.
Tom gjorde klart läxan innan kvällsmaten.
Tom finished doing his homework before dinner.
En man som kan två språk är värd två män.
A man who knows two languages is worth two men.
En 90-gradig vinkel kallas en rät vinkel.
An angle of 90 degrees is called a right angle.
Hon var snäll och tog mig till sjukhuset.
She was kind enough to take me to the hospital.
Han har setts som Japans svar på Picasso.
He has been regarded as Japan's answer to Picasso.
Hon hjälpte sin far med trädgårdsarbetet.
She helped her father with the work in the garden.
Hon varnade barnen för att leka på gatan.
She warned the children not to play on the street.
Deras kontor visade sig ha många kvinnor.
It turned out that their office had a lot of women.
Om du inte vill dit, så åker vi inte dit.
If you don't want to go there, then we won't go there.
Skulle jag kunna få tala med fröken Brown?
May I talk to Ms. Brown?
Finns det en busshållplats här i närheten?
Is there a bus stop nearby?
Han sade till henne att han älskade henne.
He told her that he loved her.
Jag borde sluta skjuta upp saker och ting.
I should stop procrastinating.
Var försiktig så att du inte blir förkyld.
Take care not to catch a cold.
Vi ses igen när vi är tillbaka på skeppet.
I'll meet you back on the ship.
Han hatar att bli tillsagd att skynda sig.
He hates being told to hurry up.
Jag sa inte att det inte var okej att äta.
I didn't say it wasn't OK to eat.
Det är enkelt att göra och det är billigt.
It's easy to make and it's cheap.
Flickan var alldeles utom av sig av sorg.
The girl was overcome with grief.
Tom tog av sig sin rock och sina handskar.
Tom took off his coat and gloves.
Han vet bättre än att gifta sig med henne.
He knows better than to marry her.
Först visste jag inte vad jag skulle göra.
At first, I didn't know what to do.
Han har tre familjemedlemmar att försörja.
He has three dependents to support.
Jag gillar verkligen inte Apple-produkter.
I really don't like Apple products.
Jag undrar vart det där skeppet är på väg.
I wonder where that ship is headed.
Jag har inte sett henne sen förra månaden.
I haven't seen her since last month.
Jag vet inte vad ni vill att jag ska säga.
I don't know what you want me to say. (x "du")
Jag tittade på en svensk film i går kväll.
I watched a Swedish movie last night. (spaces)
Jämfört med hans far är han väldigt ytlig.
Compared to his father, he is shallow.
Vi trodde att hans hot bara var ett skämt.
We thought his threat was only a joke.
Jag är finsk, men jag talar svenska också.
I am Finnish, but I speak also Swedish.
Jag lärde känna honom när jag var student.
I got to know him when I was a student.
Om du vill ha fred, förbered dig för krig.
If you wish for peace, prepare for war.
Det var hans tystnad som gjorde henne arg.
It was his silence that made her angry.
Den här romanen är översatt från engelska.
This novel was translated from English.
Han kände sig obekväm i hans fars närvaro.
He felt uneasy in his father's presence.
Jag måste göra klart läxan innan middagen.
I must finish my homework before dinner.
Jag svär att jag aldrig ska göra det igen.
I swear to you I will never do it again.