Level 4 Level 6
Level 5

401 - 500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Är det gratis?
Is it free?
Prata med mig!
Talk to me!
Tom är skadad.
Tom's hurt.
Han får komma.
He can come.
Jag är korean.
I am Korean.
Jag är längre.
I am taller.
Jag var trött.
I was tired.
Jag är seriös.
I'm serious.
Det är måndag.
It's Monday.
Hon bet honom.
She bit him.
Ser jag OK ut?
Do I look OK?
Han var själv.
He was alone. (x "ensam")
Han var modig.
He was brave.
Han är så söt.
He's so cute.
Jag åt kaviar.
I ate caviar.
Jag är färdig.
I'm finished.
Tom hatar mig.
Tom hates me.
Tom är sträng.
Tom's strict.
Vi klarar oss.
We'll manage.
Du är konstig.
You're weird.
Var inte elak.
Don't be mean.
Jag var hemma.
I was at home.
Jag går först.
I'll go first.
Jag är vacker.
I'm beautiful.
Hon var modig.
She was brave.
Det är mycket.
That's plenty.
Tom hatar dig.
Tom hates you.
Tom hade rätt.
Tom was right.
Tom lagar mat.
Tom's cooking.
Tom är orolig.
Tom's worried.
Var Tom ensam?
Was Tom alone?
Vem hatar dig?
Who hates you?
Du talar fort.
You talk fast. (x "pratar")
Du är partisk.
You're biased.
Är du hungrig?
Are you hungry?
Känner vi dig?
Do we know you?
Gå och byt om.
Go get changed.
Han var hemma.
He was at home.
Här kommer de.
Here they come.
Här är bussen.
Here's the bus.
Mr. Smith kom.
Mr. Smith came.
Hon kom ensam.
She came alone.
Hon är ute nu.
She is out now.
Visa oss runt.
Show us around.
De hatade Tom.
They hated Tom.
De ser bra ut.
They look good.
De var falska.
They were fake.
Tom dog ensam.
Tom died alone.
Tom är oärlig.
Tom is devious.
Tom är färdig.
Tom's finished.
Tom är vänlig.
Tom's friendly.
Tom är hemlös.
Tom's homeless.
Vad är de där?
What are those?
Kan de se oss?
Can they see us?
Stäng din bok.
Close your book.
Sa Tom varför?
Did Tom say why?
Känner du Tom?
Do you know Tom?
Gillar du Tom?
Do you like Tom?
Älskar du Tom?
Do you love Tom?
Saknar du Tom?
Do you miss Tom?
Ha en bra dag.
Have a nice day.
Han är lärare.
He is a teacher.
Hur mår du nu?
How are you now?
Jag vill sova.
I want to sleep.
Öppna flaskan.
Open the bottle.
Öppna din mun.
Open your mouth.
Tom är farlig.
Tom's dangerous.
Vad heter han?
What's his name?
Vart gick han?
Where did he go?
Var är väskan?
Where's the bag?
Du ser dum ut.
You look stupid.
Är du Japansk?
Are you Japanese?
Kan du se dem?
Can you see them?
Dödade du Tom?
Did you kill Tom?
Känner du dem?
Do you know them?
Hur visste du?
How did you know?
Mary knäböjer.
Mary is kneeling.
Min far röker.
My father smokes.
Skicka saltet.
Pass me the salt.
De tog i hand.
They shook hands.
När börjar vi?
When do we start?
Vart gick Tom?
Where did Tom go?
Var är chefen?
Where's the boss?
Du borde sova.
You should sleep.
Han vann allt.
He won everything. (x "ing")
Hon svor högt.
She cursed loudly.
Hästen är min.
The horse is mine.
Tom är skadad.
Tom has been hurt. (x "har")
Tom är på väg.
Tom is on his way.
Tom vill leka.
Tom wants to play.
Vad ville Tom?
What did Tom want?
Vad gör vi nu?
What do we do now?
Du är i vägen.
You are in my way.
Hur känns det?
How does that feel?
Jag var artig.
I was being polite.
Jag är lealös.
I'm double-jointed.
Ta bort lådan!
Take that box away!
Pojken hoppar.
The boy is jumping.
Hunden hoppar.
The dog is jumping.
Tom är mållös.
Tom is dumbfounded.