Level 49 Level 51
Level 50

4901 - 5000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag lämnar tillbaka boken så fort jag kan.
I will return the book as soon as I can.
Det är en sjukdom som inte kan förebyggas.
It is a disease that can't be prevented.
John spelade gitarr och hans vänner sjöng.
John played guitar and his friends sang.
Konstiga saker hände på hennes födelsedag.
Strange things happened on her birthday.
Tom undrade om det som Mary sade var sant.
Tom wondered if what Mary said was true.
Han gick in på banken utklädd som en vakt.
He entered the bank disguised as a guard.
Jag kan inte komma ihåg den låtens melodi.
I can't remember the melody of that song.
Jag gillar inte kvinnor utan personalitet.
I don't like women without personalities.
Jag är förvånad att han antog erbjudandet.
I'm surprised that he accepted the offer.
Det här tåget går mellan Tokyo och Hakata.
This train runs between Tokyo and Hakata.
Vem vikarierar för Tom medan han är borta?
Who will fill in for Tom when he is away?
Varför är du inte redan ombord på skeppet?
Why aren't you already on board the ship?
Det är knappast värt att bry sig om honom.
It's hardly worthwhile worrying about him.
Man kan lära sig många ord genom att läsa.
You can pick up a lot of words by reading.
Kan du förklara hur diskmaskinen fungerar?
Could you explain how the dishwasher works?
Han började lära sig spanska genom radion.
He started to learn Spanish from the radio.
Jag har gått och tänkte på det hela dagen.
I've been thinking about it the entire day.
Regeringens politik misslyckades kapitalt.
The government's policies failed miserably.
Jag vill bara vara din vän, ingenting mer.
I just want to be your friend, nothing more.
Det var fönstret som Jack tog sönder igår.
It was the window that Jack broke yesterday.
Att simma över sjön tog nästan kol på mig.
Swimming across the lake almost finished me.
Kassören stoppade kundens varor i en påse.
The cashier bagged the customer's groceries.
De övertalade mig att stanna ett tag till.
They talked me into staying a little longer.
Det här monumentet restes i februari 1985.
This monument was erected in February, 1985.
Få saker ger oss så mycket nöje som musik.
Few things give us as much pleasure as music.
Tjuvar bröt sig in i mitt hus i går kväll.
Some burglars broke into my house last night. (spaces)
Tom satte sig i förarsätet och körde iväg.
Tom got into the driver's seat and drove off.
Vem tog hand om hunden medan du var borta?
Who took care of the dog while you were away?
Det visade sig att han visste allt om mig.
As it turned out, he knew everything about me.
Varför följer du inte med oss till festen?
Why don't you come along with us to the party?
Han vann första pris på schackturneringen.
He won the first prize at the chess tournament.
Hur många ingenjörer deltog i konferensen?
How many engineers took part in the conference?
Inte förrän då fick han reda på sanningen.
It was not until then that he learned the truth.
De började sälja en ny typ av bil i Tokyo.
They started to sell a new type of car in Tokyo.
Allt som är för dumt för att sägas sjungs.
Anything that is too stupid to be spoken is sung.
Jag tänker skriva om våra parker och berg.
I am going to write about our parks and mountains.
Vår engelsklärare lägger vikt vid uttalet.
Our English teacher put emphasis on pronunciation.
Du jobbar för hårt. Ta det lugnt en stund.
You're working too hard. Take it easy for a while.
Många unga i Japan äter bröd till frukost.
Many young people in Japan eat bread for breakfast.
Ett slukhål har bildats mitt i motorvägen.
A sinkhole has appeared in the middle of the highway.
Det luktar som om någon har rökt här inne.
It smells as though someone has been smoking in here.
Jag skulle göra vad som helst för kärleken.
I would do anything for love.
Om jag blir rik så kommer jag att köpa den.
If I get rich, I will buy it. (utrum)
Det här arbetet är inte på något sätt lätt.
This work is by no means easy.
Det tog inte lång tid innan månen kom fram.
Before long, the moon came out.
Hur långt ifrån ligger nästa bensinstation?
How far is the next gas station?
Jag önskar att jag hade varit med henne då.
I wish I had been with her then.
Jag kommer aldrig att glömma din vänlighet.
I'll never forget your kindness.
Det där är poeten som jag träffade i Paris.
That is the poet I met in Paris.
Vet du vem som har skrivit den här romanen?
Do you know who wrote this novel?
Jag skaffade en ny högtalare i den affären.
I got a new stereo at that store. (x "där")
Jag kommer känna mig ensam när du har gått.
I'll be lonely after you've gone.
Hon har tagit på sig alltför mycket arbete.
She has undertaken too much work.
Tom frågade Mary om hon kunde hjälpa honom.
Tom asked Mary if she'd help him.
Jag kommer att kunna träffa honom nästa år.
I'll be able to see him next year.
Om jag var rik så skulle jag åka utomlands.
If I were rich, I would go abroad.
Det där är anledningen varför han blev arg.
That's the reason he became angry.
Vilket land är störst, Japan eller England?
Which is larger, Japan or England?
Hans hobby är att samla på gamla frimärken.
His hobby is collecting old stamps.
Jag kunde svära på att någonting rörde sig.
I could have sworn something moved.
Jag skulle vilja lägga undan mina ägodelar.
I'd like to put my belongings away.
Om han ansträngde sig så skulle han lyckas.
If he tried hard, he would succeed.
Det kommer att regna den här eftermiddagen.
It is going to rain this afternoon.
Vi försökte att kontakta det andra skeppet.
We tried to contact the other ship.
Jag har aldrig varit hemma hos min farbror.
I've never been to my uncle's house. (father's)
I det här fallet tror jag att han har rätt.
In this case, I think he is correct.
Min mormors sjuksköterska är väldigt snäll.
My grandmother's nurse is very kind. (mother's)
Man har inte hört något ifrån dom sen dess.
They have never been heard of since.
Den här ordboken kan komma till användning.
This dictionary might come in handy.
Efter måltiden frågade jag efter räkningen.
After the meal, I asked for the bill.
Tänker du ligga i sängen hela dagen, eller?
Are you going to stay in bed all day?
Han frågade mig om jag ville åka utomlands.
He asked me if I wanted to go abroad.
Han var arg över att jag hade kränkt honom.
He was angry that I had insulted him.
Det var just likt honom att komma för sent.
It was typical of him to arrive late.
Hon beordrade honom att städa upp sitt rum.
She ordered him to clean up his room.
Du borde verkligen inte dricka kranvattnet.
You'd better not drink the tap water.
Far gav mig en veckas veckopeng i förskott.
Father advanced me a week's allowance.
Han är vänligt mot alla sina klasskamrater.
He's friendly with all his classmates.
Jag kan inte hitta Tom. Har han redan gått?
I can't find Tom. Has he gone already?
Den här gamla bilen går sönder hela tiden.
This old car breaks down all the time.
Tror du att vi kommer att hitta hennes hus?
Do you think that we'll find her house?
Jag översatte dikten så gott som jag kunde.
I translated the poem the best I could.
Sluta klaga och gör som du blivit tillsagd.
Stop complaining and do as you're told.
Advokaten förklarade den nya lagen för oss.
The lawyer explained the new law to us.
Tom arbetar inte lika hårt som han brukade.
Tom doesn't work as hard as he used to.
Har du någonsin varit i ett främmande land?
Have you ever been to a foreign country?
Han är väldigt smart, så alla gillar honom.
He's very smart, so everybody likes him.
Hennes storasyster gifte sig förra månaden.
Her older sister got married last month.
Jag är hungrig för jag har inte ätit lunch.
I am hungry because I did not eat lunch.
Jag känner inte för att äta någonting idag.
I don't feel like eating anything today.
Förklara hur man tar medicinen är du snäll.
Please explain how to take the medicine.
Texas är nästan dubbelt så stort som Japan.
Texas is nearly twice as large as Japan.
Det här är Carrie Underwoods senaste album.
This is Carrie Underwood's latest album.
Tom brukade hata Mary. Nu älskar han henne.
Tom used to hate Mary. Now he loves her.
Jag skulle vilja att du betalar i förskott.
I'd like you to pay the money in advance.
Ju mer pengar vi har, desto mer vill vi ha.
The more money we have, the more we want.
Den nuvarande regeringen har många problem.
The present government has many problems.
Allt måste handskas med väldigt försiktigt.
Everything must be handled very carefully.
Jag gav tillbaka kniven som jag hade lånat.
I returned the knife which I had borrowed.
Jag tycker att du borde tänka på framtiden.
I think you should think about the future.