Level 50 Level 52
Level 51

5001 - 5100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag kunde inte gå på hans födelsedagskalas.
I wasn't able to go to his birthday party.
Lejonet öppnade sin enorma mun och vrålade.
The lion opened its huge mouth and roared.
Det är något med honom som jag inte gillar.
There is something about him I don't like.
En japansk trädgård har vanligtvis en damm.
A Japanese garden usually has a pond in it.
Han vänjde sig kvickt vid det kalla vädret.
He soon accustomed himself to cold weather.
Hon ser fram emot att få träffa honom igen.
She is looking forward to seeing him again.
Vår engelsklärare är både sträng och snäll.
Our English teacher is both strict and kind.
Snälla ge mig ett plåster och lite medicin.
Please give me a Band-Aid and some medicine.
Det finns ett akut behov av bloddonationer.
There is an urgent need for blood donations.
Han spelade golf varje dag under semestern.
He played golf every day during his vacation.
Jag vill tro att jag vet vad jag pratar om.
I like to think I know what I'm talking about.
I framtiden vill jag bli en TV-presentatör.
I want to become a TV announcer in the future. (reverse)
Generellt sett lever kvinnor längre än män.
Generally speaking, women live longer than men.
Jag trodde du var van vid att bo i husvagn.
I thought you were used to living in a trailer.
Två tredjedelar av eleverna kom till mötet.
Two-thirds of the students came to the meeting.
Min far är så att säga en vandrande ordbok.
My father is, so to speak, a walking dictionary.
Han var intresserad av Orientens mysterium.
He was interested in the mysteries of the Orient.
Jag har en vän vars far är en känd pianist.
I have a friend whose father is a famous pianist.
Jag avskyr att ha med kräsna barn att göra.
I hate dealing with children who are picky eaters.
Han tappade kontrollen över bilen i kurvan.
His car spun out of control going around the curve.
Är det något särskilt som du vill titta på?
Is there something in particular that you want to watch?
Tom låtsades inte höra Mary ropa hans namn.
Tom pretended that he didn't hear Mary calling his name.
Tom har åkt fast för rattfylleri två gånger.
Tom has two DUIs.
Jag vill att du kommer tillbaka till Boston.
I want you back in Boston.
Jag tror att jag har råkat på en förkylning.
I think I'm getting a cold.
Vi måste kompensera för den förlorade tiden.
We must make up for lost time.
Jag har precis kommit tillbaka från Sverige.
I've just come back from Sweden.
Jag trodde att jag sa åt dig att inte komma.
I thought I told you not to come.
Tom är faktiskt väldigt bra på att laga mat.
Tom is actually a very good cook.
Jag känner mig inte för att träffa henne nu.
I don't feel like meeting her now.
Jag har inte hört något från honom sen dess.
I haven't heard of him since then.
Jag står inte ut med det här oljudet längre.
I can not bear this noise any more.
Jag vill att du kommer tillbaka nästa vecka.
I'd like you to come back next week.
Det var hans anteckningsbok som blev stulen.
It was his notebook that was stolen.
Kom snälla du, jag är ivrig över att se dig.
Please come. I'm anxious to see you.
Ät mer, annars kommer du inte att få styrka.
Eat more, or you won't gain strength.
Jag gjorde ett försök att simma över floden.
I attempted to swim across the river.
Jag älskar naturen, men jag avskyr insekter.
I love the outdoors, but I hate bugs.
Jag gjorde ett allvarligt misstag på provet.
I made a serious mistake on the test.
Den här boken innehåller fyrtio fotografier.
This book contains forty photographs.
En sjukdom förhindrade honom från att gå ut.
Sickness prevented him from going out.
Det är ingen på det här skeppet förutom oss.
There's nobody on this ship except us.
Två personer kommer in på den här biljetten.
Two people can enter with this ticket.
En katt dök upp från baksidan av draperiet.
A cat appeared from behind the curtain.
Han gick ut ur rummet utan att säga ett ord.
He left the room without saying a word.
Jag skulle vilja följa med, men jag är pank.
I'd like to go with you, but I'm broke.
Vi visste inte vilket tåg de skulle vara på.
We didn't know what train they'd be on.
Vilken tunnelbanelinje går till stadskärnan?
What subway goes to the center of town?
Jag har spenderat mycket pengar på mitt hus.
I have spent a lot of money on my house.
Hon vet bättre än att argumentera med honom.
She knows better than to argue with him.
Det besegrade laget lämnade så sakta planen.
The defeated team slowly left the field.
Den här kniven är för slö för att skära med.
This knife is so dull that it can't cut.
Vi har diskuterat det här problemet nyligen.
We have recently discussed this problem.
En liten vinst är bättre än en stor förlust.
A small gain is better than a great loss.
Han är en av Spaniens mest kända författare.
He is one of Spain's most famous authors.
Jag sade aldrig att det inte var en bra idé.
I never said that it was not a good idea.
Föräldrarna var förtjusta av hennes skönhet.
Those present were charmed by her beauty.
Det dröjer inte länge innan hon är tillbaka.
It will not be long before she comes back.
Vi kan inte vara utan vatten ens för en dag.
We cannot do without water even for a day.
Du måste gå vare sig du gillar det eller ej.
You have to go whether you like it or not.
Mannen erkände slutligen vad han hade gjort.
The man finally confessed what he had done. (x "äntligen", x "till slut/sist")
Han kunde inte förmå sig att skjuta hjorten.
He couldn't bring himself to shoot the deer.
Jag såg på honom att han bara låtsades läsa.
I could tell he was only pretending to read.
Jag åkte till Italien för andra gången 1980.
I went to Italy for the second time in 1980.
Vill du lämna ett meddelande? "Nej, tack."
Do you want to leave a message? "No, thanks."
Jag är hungrig eftersom jag inte åt frukost.
I am hungry because I did not have breakfast.
Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten.
Nuclear weapons are a threat to all humanity.
Vi måste försvara vårt land till varje pris.
We have to defend our country at any expense.
Du kan alltid räkna med honom i ett nödfall.
You can always count on him in any emergency.
För vilken anledning bröt du dig in i huset?
For what purpose did you break into the house?
Hon valde skorna som passar till klänningen.
She picked out the shoes that match the dress. (x "matchar")
Stilla Havet är det största havet i världen.
The Pacific is the largest ocean in the world.
Det var inte förrän igår jag fick nyheterna.
It was not until yesterday that I got the news.
Sjön hade frusit till, så vi gick över isen.
The lake was frozen, so we walked across the ice.
Jag behöver förstå vad denna mening betyder.
I need to understand the meaning of this sentence. (x "här")
Du är lyckligt lottad som har sådana vänner.
You are very fortunate that you have such friends.
Detta är huset jag bodde i när jag var barn.
This is the house where I lived when I was a child. (x "här")
Hon ska övertala sin far att köpa en ny bil.
She's going to talk her father into buying a new car.
Jag har varit bekant med henne i över 20 år.
I have been acquainted with her for more than 20 years.
Han är säker på att han kommer vinna matchen.
He is certain to win the game.
Var snäll och påminn mig om jag glömmer bort.
If I forget, please remind me.
Den här bussen får plats med femtio personer.
This bus can hold fifty people.
Han är ivrig över att tillfredställa allihop.
He is anxious to please everybody.
Kommittén sammanträder två gånger om månaden.
The committee meets twice a month.
Han gjorde äntligen slut med den där kvinnan.
He finally broke up with that woman.
Jag önskar bara att jag kunde hjälpa er alla.
I only wish I could help all of you.
Jag skulle vilja träffa dig igen nästa vecka.
I'd like to see you again next week.
Ingen vet säkert hur många människor som dog.
No one is sure how many people died.
Vad skulle hända om han skulle komma försent?
What if he should happen to be late?
Jag tror att jag äntligen ska pensionera mig.
I think I am finally going to retire.
Jag var oförmögen att titta henne i ansiktet.
I was unable to look her in the face.
Tom bestämde sig för att skjuta upp beslutet.
Tom decided to postpone the decision.
Dina framgångar beror på dina ansträngningar.
Your success depends on your efforts.
När pappa kom hem satt jag och tittade på tv.
When Dad came home, I was watching TV.
Jag trodde aldrig att Tom skulle sluta prata.
I thought Tom would never stop talking.
Det här är en bild på skeppet som jag var på.
This is a picture of the ship I was on.
Till min förvåning var han bra på att sjunga.
To my surprise, he was good at singing.
Jag kunde inte förstå något ut av vad han sa.
I could not understand anything he said.
Jag gick och lade mig lite senare än vanligt.
I went to bed a little later than usual.
Jag orkar inte lyssna mer på hennes klagomål.
I'm sick of listening to her complaints.